A uchýlí se k bájím…

Cokoliv vidí lidské oči, je do lidské paměti automaticky zapisováno jako by to byla pravda. Pozor tedy na záměrné vytváření chybných názorů podle epických bájných vizí z filmů.

Lidský mozek má dvě úrovně myšlení: jednu která vnímá realitu, a druhou vnímající báje. Ve filmovém průmyslu se běžně používá přehrávání – epická mluva, upravené barvy, epické prostředí atd. Lidé považují realitu za odlišnou věc od báje. Používání mobilů a AI považují za “realitu”, kdežto čtení biblického Zjevení za epickou “báji”. Většině lidí dělá velký problém přepnutí z vnímání báje na vnímání realitu, protože při přemýšlení o posledních časech popsaných v Bibli uvažují na základě bájí z křesťanských církevních organizací. Místo aby v Bibli hledali současné události a jejich význam, hledají v ní archaické bájné příběhy například v podobě Mluvícího Obrazu jako zlaté mluvící sochy, která bude stát v Jeruzalémě.

Views: 1227