Sdílej:
j grey - Ideologický převrat Přečteno 368 krát.

Ideologický převrat je společenský jev, kdy Propaganda budoucí totality ovládne myšlení doposud demokratického voličstva. Obyvatelstvo se začne dožadovat omezení demokratických svobod a spuštění boje s ideologickým nepřítelem. Obyvatelstvo při ideologickém převratu nevědomky souhlasí, že ponese zodpovědnost za úspěch marného boje s ideologickým nepřítelem. Po ideologickém převratu si voličstvo v demokratických volbách samo zvolí následování ideolgie strany, která poté převezme totalitní moc.

Šikovné politické strany dokonce dokážou zanikající totalitu přetvořit v totalitu novou tím, že nabídnou veřejnosti druhý pól předchozí ideologie!

Nejmodernější způsob ideologického převratu je využití dokonalého mapování struktury myšlenek a názorů obyvatel pomocí indexování jejich aktivit na Internetu, která umožnuje velmi dobře balancovat Bipolární ideologii. Ta nabídne obyvatelstvu oba názorové póly příslušné ideologie, lidé mohou buď souhlasit s ideologickým nepřítelem a nebo být proti. Oba názory jsou v bipolární ideologii společensky tolerovány proto, aby vládnoucí totalita mohla vždy obrátit odpor jedné skupiny lidí proti druhým lidem. Obyvatelstvo tak bude bojovat jen samo se sebou a totalitní moc bude nesvrhnutelná.

Ideologického převrat je tedy cílem každé Propagandy

I to nejsilnější obyvatelsvo nevydrží nápor dobře cílené a ničím neomezované Propagandy více než dva roky. Úspěch Propagandy tedy závisí na ovládnutí mediálního prostoru, a to především novodobých sociálních médiích. V určitý okamžik souhrný odpor obyvatelstva vůči chybným základům Ideologie ochabne únavou a odevzdaností. V ten okamžik Propaganda vítězí – lidé už nemají čas a sílu jejím myšlenkám vzdorovat. Ideologie je pak obecně přijata a z ní se rozvíjí totalita.

Příklady ideologického převratu

Ideologie že patí učení marxizmu-leninizmu a komunisté budou pro Rusko lepší alternativa než carská monarchie. Vedoucí k socialistickému převratu (revoluci).
Ideologie myšlenek A. Hitlera, že němci potřebují další životní prostor, že jsou nadřazená rasa a že je zapotřebí vojensky porazit celou moc. Obyvatelstvo přijalo obecný souhlas s touto ideologií s tím, že její neúspěch berou na sebe.

Příklady bipolární ideologie: Ideologie, že je zapotřebí bojovat s počasím, s pandemiemi, proti autům na fosilní paliva, proti pohlavním rozdílům mezi mužem a ženou, proti klasické rodině s matkou a otcem a podobně.

 

 

 

Sdílej:

Related Posts

 • fig 19 01 2021 09 07 47 150x150 - Ideologický převratMetoda vytvoření nesvrhnutelné totality - aneb záměrné znesváření obyvatelstva Bipolární ideologie moderního totalitního režimu vnucuje pomocí dvojité propagandy veřejnosti protichůdné názory na řešení boje s ideologickým nepřítelem. Tím si moderní totalita zajišťuje nesvrhnutelnost. Veřejnost se totiž nemůže sjednotit za opačným názorovým směrem, nemůže vytvořit protipól vládnoucí straně, neboť oba protipóly…
  Tags: ideologie, a, s, politika, slovník
 • fig 18 01 2021 13 38 11 150x150 - Ideologický převratPropaganda je souhrnný název pro mediální propagaci IDEOLOGIE Tak jako je v demokracii užívána reklama na volební program politických stran, tak je při nástupu totality a v totalitě užívána propaganda na mediální šíření IDEOLOGIE. Reklama na volební program politické strany slibuje voličům řešení reálných problémů občanů. K úspěšnému vyřešení skutečně…
  Tags: a, v, že, s, ideologie, slovník
 • zeleny svaz 150x150 - Ideologický převratStručný a jasný popis základních pojmů totalitních systémů V naší společnosti se velmi mluví o demokracii a totalitě. Málokdo ale dokáže popsat, čím se oba systémy liší a jak se od sebe poznají. Tím pádem často není jasné, jak se přesně pozná, že demokracie končí a nastupuje totalita. (Pozor, pojem…
  Tags: a, v, že, ideologie, slovník
 • fig 18 01 2021 13 23 29 150x150 - Ideologický převratKonstrukt obecné viny, určený k upevnění totalitní moci Unipolární ideologie (ideologie pro totalitní režimy starého typu) Ideologie je soubor zdánlivě logických idejí (myšlenek), které nepozornou veřejnost vedou k přijmutí domělé viny za neúspěšný boj s ideologickým nepřítelem či ideologickým nebezpečím. Ideologie slouží politickému subjektu, který chce nastolit totalitu pomocí Ideologického…
  Tags: ideologie, a, s, slovník
 • fig 05 01 2021 11 08 18 150x150 - Ideologický převratTotalita je druh vlády, kdy jedna politická strana pomocí PROPAGANDY přesvědčí obyvatelstvo, aby uvěřilo specifické IDEOLOGII. Obyvatelstvo oklamané ideologií požaduje boj s abstraktním ideologickým nepřítelem a nevědomky tak souhlasí s tím, že zruší demokracii (vládu obecnou) a nechá se ovládat jednou politickou stranou či skupinou (totalita). Tak jako je v…
  Tags: v, obyvatelstvo, a, s, převratu, že, slovník
Translate »