Sdílej:
j grey - Ideologický převrat Přečteno 1018 krát.

Ideologický převrat je společenský jev, kdy Propaganda budoucí totality ovládne myšlení doposud demokratického voličstva. Obyvatelstvo se začne dožadovat omezení demokratických svobod a spuštění boje s ideologickým nepřítelem. Obyvatelstvo při ideologickém převratu nevědomky souhlasí, že ponese zodpovědnost za úspěch marného boje s ideologickým nepřítelem. Po ideologickém převratu si voličstvo v demokratických volbách samo zvolí následování ideolgie strany, která poté převezme totalitní moc.

Šikovné politické strany dokonce dokážou zanikající totalitu přetvořit v totalitu novou tím, že nabídnou veřejnosti druhý pól předchozí ideologie!

Nejmodernější způsob ideologického převratu je využití dokonalého mapování struktury myšlenek a názorů obyvatel pomocí indexování jejich aktivit na Internetu, která umožnuje velmi dobře balancovat Bipolární ideologii. Ta nabídne obyvatelstvu oba názorové póly příslušné ideologie, lidé mohou buď souhlasit s ideologickým nepřítelem a nebo být proti. Oba názory jsou v bipolární ideologii společensky tolerovány proto, aby vládnoucí totalita mohla vždy obrátit odpor jedné skupiny lidí proti druhým lidem. Obyvatelstvo tak bude bojovat jen samo se sebou a totalitní moc bude nesvrhnutelná.

Ideologického převrat je tedy cílem každé Propagandy

I to nejsilnější obyvatelsvo nevydrží nápor dobře cílené a ničím neomezované Propagandy více než dva roky. Úspěch Propagandy tedy závisí na ovládnutí mediálního prostoru, a to především novodobých sociálních médiích. V určitý okamžik souhrný odpor obyvatelstva vůči chybným základům Ideologie ochabne únavou a odevzdaností. V ten okamžik Propaganda vítězí – lidé už nemají čas a sílu jejím myšlenkám vzdorovat. Ideologie je pak obecně přijata a z ní se rozvíjí totalita.

Příklady ideologického převratu

Ideologie že patí učení marxizmu-leninizmu a komunisté budou pro Rusko lepší alternativa než carská monarchie. Vedoucí k socialistickému převratu (revoluci).
Ideologie myšlenek A. Hitlera, že němci potřebují další životní prostor, že jsou nadřazená rasa a že je zapotřebí vojensky porazit celou moc. Obyvatelstvo přijalo obecný souhlas s touto ideologií s tím, že její neúspěch berou na sebe.

Příklady bipolární ideologie: Ideologie, že je zapotřebí bojovat s počasím, s pandemiemi, proti autům na fosilní paliva, proti pohlavním rozdílům mezi mužem a ženou, proti klasické rodině s matkou a otcem a podobně.

 

 

 

Sdílej:

Related Posts

 • fig 25 06 2021 08 48 47 150x150 - Ideologický převratMetoda vytvoření nesvrhnutelné totality - obrácení sil obyvatelstva proti sobě Můžeš si myslet A nebo B, ale jen tyto dvě možnosti, které jsou povoleny. Příznivci Ideologie, tedy názor B, jsou pro bipolární Ideologii stejně důležití jako obhájci Ideologie, tedy názor A: Udržují obyvatelstvo pod vlivem mechanizmu Bipolární Ideologie. Bipolární ideologie…
  Tags: a, ideologie, že, slovník, politika
 • fig 18 01 2021 13 38 11 150x150 - Ideologický převratPropaganda je souhrnný název pro mediální propagaci IDEOLOGIE Propaganda současné celosvětové ideologie se šíří globálními elektronickými sítěmi s neomezenou silou, takže je pro každého člověka mnohem jednodušší a pohodlnější s veškerou ideologií navenek souhlasit. Kdo se rozhodne ideologii pochopit a propagandě odporovat, uvrhne se tak do nekonečného a zbytečného boje.…
  Tags: a, v, s, že, ideologie, slovník
 • zeleny svaz 150x150 - Ideologický převratStručný a jasný popis základních pojmů totalitních systémů V naší společnosti se velmi mluví o demokracii a totalitě. Málokdo ale dokáže popsat, čím se oba systémy liší a jak se od sebe poznají. Tím pádem často není jasné, jak se přesně pozná, že demokracie končí a nastupuje totalita. (Pozor, pojem…
  Tags: a, v, že, ideologie, slovník
 • social 1989152 1280 150x150 - Ideologický převratKonstrukt obecné viny, určený k upevnění totalitní moci Unipolární ideologie (ideologie totalitních režimů minulosti) Ideologie je soubor zdánlivě logických idejí (myšlenek), které nepozornou veřejnost vedou k přijmutí domělé viny za neúspěšný boj s ideologickým nepřítelem či ideologickým nebezpečím. Ideologie slouží politickému subjektu, který chce nastolit totalitu pomocí Ideologického převratu. Ideologie…
  Tags: ideologie, a, s, slovník
 • fig 30 10 2021 10 33 12 150x150 - Ideologický převratRozmanitost národů udržuje lidské pokolení na uzdě Aby lidstvo mohlo své pyšné nápady udržet pod kontrolou a nespouštět sebedestruktivní tendence, je nutné aby bylo rozděleno do mnoha národů různých jazyků. Tyto národy pak spolu soutěží nejen ve válkách, ale i v kulturnosti a ekonomické soutěži. Vzájemně pak drží své extrémistické…
  Tags: a, že, v, obyvatelstvo, slovník
Translate »