Sci-fi, vědecká fikce, science fiction

Název uměleckého žánru sci-fi je zkratkou z anglických slov “vědecká fikce”. Víme, že oficiální lidská věda, tedy anateická hierokracie, vždy směřuje k popírání Boha a nahrazení poznání o Božím Stvoření falešným věděním a zástupnými teoriemi. Také víme, že fikce snažící se syntetizovat pro lidi neznámé a nepochopitelné věci vždy vede pouze ke klamu.

A všemi těmito divy a zázraky budou klamáni ti, co míří do záhuby

Vědecká fikce v podobě různých knih, filmů a počítačových her je přímým vyučováním Bezzákonnosti vůči Bohu. Je zaměřená na popírání nejzákladnějších Božích věcí, tedy věcí lásky a rodiny. Jelikož věci viděné očima se podvědomě zapisují do mozku, jako by to byla pravda, je nadměrné sledování těchto děl vysoce škodlivé a nebezpečné.

Nejčastějšími koncepty ve vědeckofantastických dílech jsou tyto:

  • Mimozemské civilizace existující mimo Boha – tedy že existují nějaké jiné bytosti, které nepatří do Boží rodiny
  • Mimozemské založení života na Zemi – tedy myšlenka na to, že lidé nejsou dětmi Boha a tím pádem nepatří do Boží rodiny, ale že jsou dětmi nějakých jiných bytostí
  • Představy o nekonečnosti Vesmíru – tedy že Vesmír není dílem Boha Stvořitele, také ignorování biblické nutnosti svinutí starých nebes jako svitek
  • Cestování v čase – tedy myšlenka na porušení neměnné Boží vůle
  • Roboti, androidi – tedy masírování lidské pýchy na vlastní domnělé schopnosti vytvořit dokonalé umělé bytosti, které budou nejlépe přímým “obrazem člověka”
  • Nekonečný rozvoj lidstva k lepšímu – tedy masírování lidské pýchy na vlastní dokonalost za to, že lidé údajně sami bez Boha dokáží vybudovat lepší svět a překonat své zrádné lidské srdce, což ale z principu není možné

Views: 646