Otřesným příkladem podvodu služebníků démonů je návod pro nedočkavé maminky, jak komunikovat s “nenarozenými dětmi”. Pod touto ohavnou záminkou je nastávajícím maminkám vnucována komunikace s démony pomocí klasických metod magie, takzvaného channelingu.

Démon se vydává za dítě a matka se do něj zamiluje. Matka pak podvědomě chce, aby se jí narodila ta bytost, se kterou komunikovala a né její vlastní dítě. Tím si žel lidská matka z celého srdce přeje, aby se jí narodil démon v lidském těle a obětuje tak život vlastního dítěte ve prospěch démona.

Metodika lži: Démon se maskuje za “nenarozeného kosmického anděla”

Démon sám se brání lží, že komunikujeme s nenarozenou formou dítěte, s takzvaným “kosmickým andělem”. Ve skutečnosti ani nelže, neboť tím padlým andělem je démon, který chce vstoupit do plodu. Touto metodou by vzniklo indigové dítě, dítě zasvěcené nebo plně posedlé démonem. (Tedy oním “kosmickým andělem”)

Pro zvýšení důvěryhodnosti se zde i dozvíme, že je to sice ten “nebezpečný channeling”, ale zde že se jedná o “vyjímečně bezpečnou variantu channelingu s nenarozeným dítětem”. Jak zákeřné. Jako by vám někdo dělal smaženici z “vyjímečně nejedovaté muchomůrky zelené”.

Berte tento článek jako Boží varování před vyvoláváním andělů. Toto není Boží vůli, ale následování Satana a jeho sladké lži

Je samozřejmě možné na nenarozené miminko různě mluvit a třeba se i trochu učí poznávat zvuky lidských hlasů, rozhodně se ale nebude projevovat jako filozof, který vám bude vyprávět o svých budoucích plánech do života.
Není to tedy žádná lidská nenarozená duše, která prostřednictvím magie promlouvá, VŽDY je to démon, který se vás pokouší lstí zmanipulovat a získat od vás povolení posednout plod.

Podle naturelu démonů je možné předem říci, o co jim v této hře klamu půjde. Je zřejmé, že půjde o snahu manipulovat s lidmi a o snahu přesvědčit rodiče, aby dítě i sebe skrze svobodnou lidskou vůli zasvětili do démonské služby a provedli iniciaci k démonské službě.

Častým jevem je, že esoterické přednášky obsahují sebeusvědčující blud. Nejprve poví, že celý channeling a svět duchovních bytostí je plný lží a klamu, ale ihned potom přednáší, co tyto síly diktují, aby jsme si mysleli. Na takové jednoduché klamání by člověk v běžném životě nikdy nenaletěl. Ochraňujte své děti!

Views: 516