Anonymní vektorizace informačního pole v pseudoveřejném  prostoru Obrazu reality

Průzračně čisté vektorizování myšlenkového pole v minulých staletích – přesně označené zdroje propagandy a názorů

V minulých staletích představoval veřejný prostor skutečný, reálně existující prostory setkávání lidí. V nejužším kruhu rodiny či o samotě s TIŠTĚNOU knihou, časopisem, novinami člověk konzumoval draze sepsané, vysázené a natištěné informace jiných KONKRÉTNÍCH lidí.

Původce názoru či myšlenkového směru byl vždy dobře známý a kontrolovaný

Při přijímání jakéhokoliv informačního obsahu (rozhovor, čtené) bylo v minulých staletích zdaleka nejběžnější, že šlo přesně určit původce hlasu (byl vidět očima), či původce textu (tisk měl jasné označení autorů). Z původce informace šlo jasně určit, kterým směrem se budou VŠECHNY myšlenky z tohoto zdroje ubírat. Příklad: Materiály schválené a kontrolované státní mocí měly JISTĚ vektor všech myšlenek provládní a prosystémový. Materiály tajené před vládou či nepřátelské měly ZARUČENĚ vektor proti vládě.

Vše bylo jasně patrné a člověk si mohl snadno vyčistit informační pole tím, že informace jedné strany (řádně označené emitentem) prostě vynechal a ponechal si své oblíbené. Člověk jasně věděl, čím se nechal ovlivnit a na čí straně se nachází.

Pseudoveřejný prostor Internetu zcela mění pravidla klamu

Naprogramovaná metrika internetového emocemi řízeného šíření informací provádí miliardy drobných zásahů do veškerého šíření informací skrze internet, a to zcela anonymně. Přitom se ale, stejně jako oddělení propagandy lidské moci řídí jasnými příkazy: Zvýšit dosah vyvoláním konfliktu uživatelů, vyvolat emocionální tenze nejnižších lidských emocí – a kupodivu posilovat přirozenou lidskou bezzákonnost, tedy odpor vůči Bohu.

Tato konstatní modifikace celého obsahu internetového informačního pole připomíná práci miliard agentů a cenzorů, kteří však po sobě nezanechávají žádné označení. Tato obrovská práce je vykonávána jen pro jedinou entitu, pro nereálný Obraz lidského “veřejného prostoru”. Jelikož je ANONYMNÍ, člověk jí nemůže z informačního pole vyloučit a zbavit se jejího vlivu.

Z důvodu anonymní vektorizace internetového informačního pole je veškerá snaha užívat tento nereálný Obraz reality k řešení obecních politických věcí naprosto zcestná sebezničující myšlenka – směřuje to pouze k převzení absolutní nesvrhnutelní moci tohoto Obrazu systémové Šelmy nad lidstvem.

Jiné formulace a příklady jevu anonymní vektorizace informačního pole

Duchovní podstata klanení se moci Obrazu

Pochopení jevů ovlivnění lidské mysli pomalou záměnou reality za sledování internetových sociálních sítí je pro čtenáře VELMI obtížné, neboť se už nejedná o čistý selský rozum ale o záležitost duchovní, o záležitost víry. Terminály nereálného Obrazu systému, mobilní telefony, nahrazují lidem duchovního Přímluvce a stávají se pro lidi umělým Bohem. Toto je v Bibli popsáno jako “odstoupení od Boha” a zamilování se do Nepravosti, klanění se Šelmě a jejímu Obrazu.

 

Views: 87