Žena je puzena přilnout k maskulinitě, která bude mít zájem použít její tělo pro své záměry. Tato moc pak ženě vládne

O ženské tělo (o feminitu) a schopnost ženy rodit děti mají zájem jen dvě strany (dvě strany projevují maskulinitu):

 • lidští muži kvůli Bohem stvořené touze milovat ženy a mít s nimi děti
 • a démonští duchové kvůli možnosti klamat lidi a ovládat je

Obě tyto strany se o ženu tedy pořád uchází a soupeří o její zájem. Předvádí moc, ke které by mohla přilnout. Muž láká ženu aby ji naplnil štěstím a uspokojením a umožnil cestu k Bohu. Démoni svádí ženu k pocitům moci a falešným vzrušením, aby ji použil pro své klamy a zničení lidí.

Těžká volba mezi vírou, rozumem a tělesným smýšlením

Žena má tedy těžkou volbu, ale vybírá si podle toho, na jaké straně vidí větší moc. V Posledních Časech získá druhá strana rozhodující vliv díky bezbožné Šelmě a jejímu Mluvícímu Obrazu. Proto se všichni služebníci Bezzákonosti snaží o mužském vztahu k ženám hovořit urážlivě a pomlouvačně tak, aby systémová Šelma (nebo démonické vlivy esoteriky) vypadaly jako “morálně lepší partner” pro feminitu.

V tomto je také smysl biblického verše, že: “žena by se k muži (manželovi) měla chovat stejně (stejným způsobem), jako k Bohu”. Pokud to tak neučiní, bude se chovat k Satanovi a k démonům jako ke svému bohu. Jiná (třetí) možnost totiž neexistuje.

 

Příbuzné články

 • FeminitaFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • Příchod Bezbožníka, příprava lidstva Mluvícím ObrazemPříprava na příchod muže Zatracení, Bezbožníka Aby mohl Bezbožník prohásit sama sebe za spasitele a za vše, čemu se říkalo Bůh, musí Mluvící Obraz postupovat takto: Dostat lidi do bodu, kdy provozování Mluvícího Obrazu bude mnohem jednodušší než se najíst a zahřát. Dostat semeno ženy do situace úplné podřízenosti Mluvícímu…
  Tags: a, se, slovník
 • Rozpad mezilidských vztahůRozpad mezilidských rodinných a sexuálních vztahů jako zbraň proti lidskému odporu Bůh stvořil Člověka, jako Muže a Ženu je stvořil. Pokud muž a žena nežijí v porozumění, v chtěném manželství a nemají pevné rodiny, z populace se stává bezbranné stádo (želé populace). Proto duch Bezbožnosti roky pomocí Druhé Morálky vyučoval…
  Tags: a, slovník
 • LGBTLGBT agenda je A-B Ideologie netělesné totalitní moci MOŠ LGBT agenda je klamná A-B Ideologie šířená Mluvícím Obrazem proto, aby odváděla energii lidského odporu neúčinným směrem. MOŠ vytváří oba póly této ideologie: Za A) propagaci ideologie LGBT a za B) odpor vůči LGBT ideologii. Oba kanály se výborně šíří, protože…
  Tags: a, se, slovník
 • Budovat vztah (tělesný)Pacifikace společnosti pomocí kultu ženy (Druhá morálka) Ženy podle nauk Druhé Morálky následovaly požadavek systémové moci, že mají takzvaně vyžadovat a BOJOVAT za "budování vážného vztahu" s mužem. To se samozřejmě obrátilo ve všeobecný rozklad rodiny a zánik mezilidských vztahů v celém světě ovládaném Mluvícím Obrazem Šelmy. Tento požadavek se…
  Tags: a, se, žena, slovník
Translate »