Žena je puzena přilnout k maskulinitě, která bude mít zájem použít její tělo pro své záměry. Tato moc pak ženě vládne

O ženské tělo (o feminitu) a schopnost ženy rodit děti mají zájem jen dvě strany (dvě strany projevují maskulinitu):

  • lidští muži kvůli Bohem stvořené touze milovat ženy a mít s nimi děti
  • a démonští duchové kvůli možnosti klamat lidi a ovládat je

Obě tyto strany se o ženu tedy pořád uchází a soupeří o její zájem. Předvádí moc, ke které by mohla přilnout. Muž láká ženu aby ji naplnil štěstím a uspokojením a umožnil cestu k Bohu. Démoni svádí ženu k pocitům moci a falešným vzrušením, aby ji použil pro své klamy a zničení lidí.

Těžká volba mezi vírou, rozumem a tělesným smýšlením

Žena má tedy těžkou volbu, ale vybírá si podle toho, na jaké straně vidí větší moc. V Posledních Časech získá druhá strana rozhodující vliv díky bezbožné Šelmě a jejímu Mluvícímu Obrazu. Proto se všichni služebníci Bezzákonosti snaží o mužském vztahu k ženám hovořit urážlivě a pomlouvačně tak, aby systémová Šelma (nebo démonické vlivy esoteriky) vypadaly jako “morálně lepší partner” pro feminitu.

V tomto je také smysl biblického verše, že: “žena by se k muži (manželovi) měla chovat stejně (stejným způsobem), jako k Bohu”. Pokud to tak neučiní, bude se chovat k Satanovi a k démonům jako ke svému bohu. Jiná (třetí) možnost totiž neexistuje.

 

Views: 191