Význam slova Církev, co znamená Církev a kdo tvoří Církev

Název Církev je dnes tisíckrát lidmi překroucen. Ve skutečnosti je Církev označení pro Bohem povolané lidi, jejichž hlavou je Ježíš Kristus. Tedy tuto skutečnou Církev nemůže nikdo ovládat, neboť vzniká samovolně a tvoří jí samozřejmě pouze Ježíšovo praví kněží. Lidé skutečné Církve nejsou organizovaní lidmi, ale Duchem Svatým. Tito Bohem povolaní tvoří sůl světa, tedy přináší do světa Evangelium (pravdivé informace o Bohu).

Církev, tělo Kristovo, není v žádném případě lidmi ustanovenou a řízenou Církevní Organizací. Význam slova Církev je Shromáždení ve smyslu společenství.

Skutečná Církev Kristova je tvořena všemi, kteří milují Pravdu o Bohu a mají v srdci vepsanou lásku ke Spravedlnosti. Lidé ze skutečné Církve jsou Bohem nalezeni mezi různými národy a profesemi a jsou rozmístěni po celém světě. Není možné je sloučit do lidské Organizace ani v žádné lidské Organizaci nejsou významně zastoupeni.

Hlavou této Církve je sám Ježíš Kristus, učitelem je Duch Svatý, který byl věrným seslán po Ježíšově odchodu do Nebe, aby je uvedl do veškeré Pravdy a vyučil všemu, co potřebují znát. Duch Svatý pudí proroky k tomu, aby hovořili k lidu Církve.

Díky tomu, že se lidské Organizace pojmenovávají slovem Církev vzniká mnoho nepochopení Bible

Nelze proto Církev Kristovu ztotožňovat s žádnými lidskými organizacemi, spolky, kluby či sektami. Církevní Organizace klamou své členy, že právě jejich organizace je tím pravým společenstvím. Díky tomuto klamu pak vzniká nepochopení všech částí Bible, kde se mluví k Církvím.

Nejčastější klamy vztahující se k chybným interpretacím Bible při špatném chápání slova Církev:

Share This