Před odstraněním Toho Prostředníka a před nástupem moci Mluvícího Obrazu Šelmy byla veškerá moc první Šelmy prováděna teokraticky a hierokraticky. A to jak ve velkém měřítku celých národů a království, tak i v soukromém životě lidí pomocí okultních praktik. Mohutným projevem okultismu pak bylo velké množství nauk skrývajících se za neoficiální lékařské postupy. Vynechme nyní zbytečné spory, zda do alternativní medicíny patří i užívání skutečně logicky funkčních postupů – tyto spory vedou jen blázni. Podívejme se blíže hlavně na ty postupy, které za “alternativní medicínu” vydávají jen ryze démonická učení a klam. Rovněž připomeňme, že po zmizení Toho Prostředníka již alternativní medicína nemusí a nebude žádaná pro moc mluvícího Obrazu.

Souhrnný název pro léčení založené a praktikované skrze démonské náboženství a bytosti. Ačkoliv se Alternativní medicína tváří jako něco, co je člověku prospěšné, co nemůže ublížit, co je založené na čistě přírodním a neškodném základu, není to pravda.

Politováníhodným faktem zůstává, že se vždy jedná o podvod, kdy je jeden problém nahrazen ještě větším. To samozřejmě ani neznamená, že nutně zmizí problém, kvůli kterému léčení začalo.  (Nesmíme zapomínat, že démon nikdy nikomu nebude pomáhat, či dělat dobro.) Velmi často se stává, že démoni vyvolají stavy a nemoci za úkolem předstírání “léčení”, které je ve skutečnosti jen zasvěcovacím rituálem, při kterém šaman přenese posednutí démonem na ubohého léčeného.

Je to krutá a zlá taktika na kterou ale mají z duchovního hlediska povolení, protože si to takový člověk návštěvou šamana, či vzýváním “neznámých” sil sám přeje. Proto by měli lidé dobře zvažovat koho konkrétně prosí ve svých potížích o pomoc.

Démoni používají veškeré záminky k tomu, aby u oklamaného člověka otevřeli OKNO do duchovního světa.

Views: 65