Příběh všech Příběhů je validní a použitelný na snadné rozpoznání démonických zjevení, bludů, klamů a jiných nesmyslů.

LIDÉ BÝVAJÍ AŽ NEUVĚŘITELNĚ NAIVNÍ A SNADNOU KOŘISTÍ. ĎÁBEL HRAVĚ VYUŽIJE JEJICH PÝCHY A HRDOSTI. JE TĚŽKÉ UVĚŘIT, JAK LEHCE MU NALETÍ

LIDÉ BÝVAJÍ AŽ NEUVĚŘITELNĚ NAIVNÍ A SNADNOU KOŘISTÍ. ĎÁBEL HRAVĚ VYUŽIJE JEJICH PÝCHY A HRDOSTI. JE TĚŽKÉ UVĚŘIT, JAK LEHCE MU NALETÍ.

Výňatek z knihy, kterou napsal Benjamin Creme, London 1980

“Potvrď Jeho příchod”

Jednoho večera, bylo to počátkem roku 1959, během takového přenosu, mi bylo řečeno, abych vypl magnetofon. Následoval proslov ohledně druhého příchodu Krista. Mluvil sám Maitréja Kristus, Vedoucí naší planetární Hierarchie. Řekl také, že bych se měl účastnit PlánuTehdy jsem věřil, že Světový učitel by mohl přijít z některé z vývojově pokročilejších planet, snad z Venuše, a tato informace od Maitréji mi v mysli způsobila totální zmatek. V přenosu brzy po této události s odkazem na tuto novou informaci dodal: “Přichází čas, kdy se od tebe bude očekávat, že na tom budeš pracovat.” Pak ještě řekl: “Potvrď Jeho příchod!” Nemohu tvrdit, že bych si bral toto napomenutí k srdci a tak to je důvod, proč se angažuji v pracích na přípravě Kristova příchodu. Přes tyto instrukce jsem pásky odložil na sedmnáct let a mám za to, že jsem od Mistra potřeboval pořádný šťouchanec abych se konečně rozhoupal k činnosti.

Léčba nemoci z okouzlení

Ke konci roku 1972 jsem se spíše sladce oddával nečinnosti, a vůbec jsem nečekal, že se mi ozve moudrý a lstivý Někdo, jehož mám tu čest nazývat svým Mistrem. Uchopil mne za ruku a vystavil mne období té nejúčinnější léčby nemoci z okouzlení, iluze, a také cvičení a přípravě na mou další práci, jakou jsem kdy zažil. Pracovali jsme spolu měsíce, dvacet hodin za den. Zdokonalovali jsme telepatické spojení až bylo stejně snadné v obou směrech a nevyžadovalo příliš pozornosti a energie. Během této doby On koval svůj nástroj, kterým mohl působit a který bude citlivý na každý jeho nejmenší popud (ovšem, s mou plnou spoluprací a bez nejmenšího narušení mé svobodné vůle). Vše, co slyším a vidím, slyší a vidí také On. Pokud si přeje, může používat mé oči a hmat. Tímto způsobem má s minimálním vydáním energie okno do našeho světa a předsunutou hlídku Svého vědomí; může léčit a učit. Sám přebývá na tisíce mil daleko v plně fyzickém těle. Nenaznačuji tím, že jsem “oknem do světa” pouze pro Něj. Nevím, jak je to časté, ale jsem si jist, že nejsem výjimečným případem. Představuje to definitivní stadium vztahu Mistra ke svému žákovi. Žádal mne, abych zatím neodhaloval Jeho totožnost – ani členům skupin, se kterými pracuji a skrze které působí také On. Znám dva důvody jeho prosby (mohou být i další) a respektuji je, ale mohu říct že je jedním ze starších Členů Hierarchie, Mistr Moudrosti, jehož jméno je dobře známé esoterikům po celém Západě. 

Martreia není Pravý Kristus! (Jednání “Mistra” jde proti tomu, co je napsáno v Bibli – telepatické spojení s autorem, atd… To “Mistra” jasně usvědčuje z podvodu) Přesto je docela možné, že ho autor (žák) a jeho stoupenci, opravdu považují za Krista. Co k tomu dodat? Že je to naivní, možná až hloupé? Ale i v tom je svoboda člověka. Satan nabízí lidem jeho (Satanovu) variantu Krista a pokud někomu tento výtvor vyhovuje, rozhodl se tak dobrovolně.

příbuzný článek:

https://odkrytepravdy.cz/slovnik/duchovni-podvodnici-v-akci/

https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/kosmicky-kristus-pro-vetsinu-mnohem-prijatelnejsi-varianta-krista/