Sebeláska – opak pokání

Učení o nutnosti “sebelásky” je základem nauk pro novodobé vědmy a esoteričky.

Každá současná milovnice démonických a bezbožných nauk má jako hlavní koncept nauku o nutnosti “sebelásky”. Tato nauka je duchem Bezbožnosti prostřednictvím Mluvícího Obrazu Šelmy do lidí pumpována proto, že je pravým opakem Pokání a lásky k Pravdě. Nauka “sebelásky” v podstatě učí, že člověk (většinou žena) se musí plně ztotožnit se svou pozicí alfa samice pro sexuální Alfa autoritu společenské moci systémové Šelmy. Vyučuje se tím nutnost zlomit své přirozené touhy a podřídit se moci systémové Šelmy.

Nauka “sebelásky” je v podstatě Mluvícím Obrazem vnucována jako základní povinnost. Každá zůčastněná žena je nucena aby odvrhla veškeré pocity vedoucí k pravé zbožnosti a přijala jen plnou Nepravost a Bezzákonost.

Zhlédnutí: 1