Ženská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Poněkud zarážející je netečnost současných žen k zdrcujícím naukám Bezzákonnosti, které likvidují právní a morální status i budoucnosti jejich vlastních dětí. Ženy v téměř hrdinské póze pyšně prohlašují, že pokud jsou tyto nauky vůle “moci”, tak že se nedá nic dělat a musí to přijmout.

Psychologům zůstává tento jev otevřeného vystupování proti zájmům vlastních dětí naprosto nevysvětlitelný. Artifologie ale jasně vysvětluje, že žena pouze deklaruje poslušnost své sexuální maskulinní alfa autoritě, tedy Druhé Šelmě. Snaží se tak své alfa autoritě co nejvíc zalíbit, aby si mohla nárokovat ochranu a podporu jako předtím.

Ženská láska se projevuje poslušností maskulinní moci

Ženská láska zohleďnuje prospěch dítěte jen do určité základní biologické míry. Rozhodující pro výchovu dětí je pro ženu vůle jí vládnoucí maskulinní autority. Žena dítě vždy vychovává do světa v souladu s přáním své maskulinní autority. Pokud nemá žena za svou nejvyšší autoritu Boha a manžela, samozřejmě vychovává děti podle vůle Šelmy a Satana.

Vysvětlení proč ženy kvůli přijetí Bezzákonnosti půjdou proti vlastním dětem

Ženská mateřská láska je založena na pudových touhách a je plně ovládána maskulinní autoritou, kterou žena přijme. Žena své děti pudově vychovává tak, aby jejich život byl plně podřízen maskulinní autoritě které se ona sama klaní. Pokud svévolná žena neuznává lásku manželovu a považuje jí za zbytečnou obtěžující emoci, pokud svévolná žena neuznává otcovskou lásku, potom uznává pouze postoj Satana vůči lidským dětem. (viz sezbytečnění)

Dnes tedy všechny bezzákonné svévolnice vychovávají děti podle vůle Druhé Šelmy, tedy v plné Bezzákonnosti. Až Druhá Šelma poručí, tak své děti zlikvidují.

Views: 8