Neexistuje žádné “peklo”, kde budou démoni navždy mučit hříšné lidi v kotlích

Ohnivé jezero je Bohem připravené místo konečného zániku pro všechny milovníky Bezzákonnosti, kteří odmítají Boží Zákon vycházející z Lásky. V hierokratických učeních První Šelmy se toto místo nejčastěji nazývá „peklo“ a obvykle bývá popisováno jako místo plné ohně, kde čerti budou na věčnost mučit hříšníky v kotlích. To je samozřejmě lživá představa, která pochází pouze z démonických náboženství a v podstatě se jedná o vysněnou představu démonů vyplývající z jejich nenávisti k lidem.

Ohnivé jezero je ale připraveno i pro Satana a jeho démony. Bezzákonní lidé a Satan a démoni nebudou v ohnivém jezeře věčně mučeni – budou prostě zničeni a přestanou existovat, jako by vůbec nikdy neexistovali. Neboť odplatou za hřích je věčná smrt, nikoli věčné mučení v „pekle“.

Je to vůči nim spravedlivé a milosrdné, protože bezzákonným lidem by život na Nové Zemi, která bude přímo založená na Boží lásce, kterou zavrhli, působil nesmírné utrpení.

Views: 1896