Shit test, vysvětlení pojmu

V moderní rétorice o mezilidských vztazích se objevil pojem “shit test”. V podstatě se jedná o synonymum slova “pokoušení”.
Je to aktivita, kdy se podřízená strana snaží otestovat, kde leží hranice nadřazené moci.

Shit test žen při zjišťování Beta pozice zamilovaného muže

V posledních časech se pokoušení pomocí shit testu velmi zesílilo u žen a dívek, které byly vychovány tak, že při budování svého životního příběhu role ženy považují za partnera systémovou Šelmu a její maskulinní moc. Moc systémové Šelmy pak vidí jako sexuální Alfa autoritu a živé muže vnímá vždy jako Beta providery, poskytovatele služeb.

Pokud se žena zamiluje a muž její lásku opětuje, vyvolá tím v mozku ženy zmatek v tom, kdo je vlastně Alfa autoritou. Pro ženu a její roli správné určení vůdčí moci klíčově důležité. Začne proto k zamilovanému muži tlak pokoušení, aby si ověřila, že reálnou moc nad jejím životem tento muž nemá.

Každá žena si přeje zjistit, že muž do ní zamilovaný (a hormony v jejím těle vyvolávající) je skutečně pouze Beta provider, protože to v ní vyvolá pocit bezpečí a řádu. (žena je totiž systémovou Šelmou každý den přesvědčována, že Šelma vládne i nad všemi muži).

Smyslem tohoto chování je, že žena chce porodit dítě vůdčí Alfa autoritě ve svém životě, dnes tedy systémové Šelmě. Příchodem Třetí Morálky už systémová Šelma po ženách další děti nechce, čímž všechny ženy dokonale ničí. V tom čase se ženy dne plánů Šelmy změní na nepřítele mužů a dětí.

Views: 157