Shit test, vysvětlení pojmu

V moderní rétorice o mezilidských vztazích se objevil pojem “shit test”. V podstatě se jedná o synonymum slova “pokoušení”.
Je to aktivita, kdy se podřízená strana snaží otestovat, kde leží hranice nadřazené moci.

Shit test žen při zjišťování Beta pozice zamilovaného muže

V posledních časech se pokoušení pomocí shit testu velmi zesílilo u žen a dívek, které byly vychovány tak, že při budování svého životního příběhu role ženy považují za partnera systémovou Šelmu a její maskulinní moc. Moc systémové Šelmy pak vidí jako sexuální Alfa autoritu a živé muže vnímá vždy jako Beta providery, poskytovatele služeb.

Pokud se žena zamiluje a muž její lásku opětuje, vyvolá tím v mozku ženy zmatek v tom, kdo je vlastně Alfa autoritou. Pro ženu a její roli správné určení vůdčí moci klíčově důležité. Začne proto k zamilovanému muži tlak pokoušení, aby si ověřila, že reálnou moc nad jejím životem tento muž nemá.

Každá žena si přeje zjistit, že muž do ní zamilovaný (a hormony v jejím těle vyvolávající) je skutečně pouze Beta provider, protože to v ní vyvolá pocit bezpečí a řádu. (žena je totiž systémovou Šelmou každý den přesvědčována, že Šelma vládne i nad všemi muži).

Smyslem tohoto chování je, že žena chce porodit dítě vůdčí Alfa autoritě ve svém životě, dnes tedy systémové Šelmě. Příchodem Třetí Morálky už systémová Šelma po ženách další děti nechce, čímž všechny ženy dokonale ničí. V tom čase se ženy dne plánů Šelmy změní na nepřítele mužů a dětí.

Příbuzné články

 • Milníky ovládnutí žen Mluvícím ObrazemFáze a milníky Ženských snah užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že "muž nemůže nikdy porozumět ženě". Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější ve…
  Tags: a, se, že, ženy, v, slovník
 • Beta providerNormu toho co žena považuje za "normálního muže" určuje ve společnosti nejvyšší maskulinní autorita Žena definuje termín "normální muž" podle toho, jak jí tuto normu vyučuje nejvyšší maskulinní autorita. Tou je dnes zcela bezvýhradně Mluvící Obraz Šelmy. Termín "beta provider" označuje muže, kterého žena považuje za pohlavní protějšek bez vůdčí…
  Tags: a, v, beta, žena, alfa, ženy, že, se, slovník
 • Můj život se zasvěcovacím mistremMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
 • Budovat vztah (tělesný)Pacifikace společnosti pomocí kultu ženy (Druhá morálka) Ženy podle nauk Druhé Morálky následovaly požadavek systémové moci, že mají takzvaně vyžadovat a BOJOVAT za "budování vážného vztahu" s mužem. To se samozřejmě obrátilo ve všeobecný rozklad rodiny a zánik mezilidských vztahů v celém světě ovládaném Mluvícím Obrazem Šelmy. Tento požadavek se…
  Tags: a, ženy, se, že, žena, slovník
 • FeminismusFeminismus - učení že sexuální Alfa autorita je systémová Šelma Když systémová Šelma přednesla myšlenku, že ženy nemají podléhat maskulinní moci živých mužů, ale mají být od ní "svobodné", automaticky se stala pro ženy novou Alfa autoritou. MGTOW a Red pill hnutí si tohoto částečně všímají, používají ale většinou obecný…
  Tags: a, že, ženy, alfa, v, se, šelmy, beta, žen, slovník
Translate »