Pokud má vládnoucí subjekt moc která nedisponuje fyzickou silou, využívá sílu a energii ovládaných proti nim. Vládnoucí subjekt musí ovládané uvést do stavu pociťovaného provinění a očekávaného trestu od jemu vládnoucí moci za “smilnění” s jiným subjektem.

Technika manipulace kterou užívá Mluvící Obraz Šelmy proti lidem

Tuto manipulativní taktiku v lidském světě nejčastěji užívá bezzákonná žena vůči muži. Také jí používá systémová Šelma proti lidem obecně.

Když žena ví, že je jí muž nějakým způsobem zavázán, vyvolává u něj pocit že je podezříván z nevěry (či jiných projevů nepřátelství). Žena tak využije mužovu sílu proti němu a on se sebekázní a je ženě více poslušný.

Žena toto podporuje provokací a vyvolává situace, kdy se nevěra přímo nabízí a nebo to tak vypadá. Muž pak může dělat co chce, ale vždy má pocit, že je podezírán. Že strachu před trestem ze strany ženy a jejího Alfa systémového partnera (MOŠ, Systémová Šelma) pak muž musí být velmi poslušný a spořádaný.

Systémová Šelma svým mluvícím Obrazem vytváří stejný tlak. Provokuje podřízené tím, že jim nabízí nesmyslné situace a nutí je si myslet, že Druhá Šelma, její antiteze, je správně. Tím vyvolává v lidech pocit, že podvádějí svou první Šelmu, které se klání. To je donutí sebekáznit se a přijmout trest.

Views: 21