Sdílej:
j grey - Ekuména, ekumenismus, ekumenické hnutí Přečteno 10313 krát.

Ekuména, ekumenismus, ekumenické hnutí

Ekumenismus začal v protestantských Církevních Organizacích jako snaha o jejich sjednocení ve lži. Následně převzala kontrolu nad tímto hnutím Římskokatolická církevní organizace. V dnešní době se pojmem ekuména nebo ekumenismus chápe zpravidla spolupráce a sjednocování různých denominací a církevních organizací obecně chápaných jako křesťanské.

Pojem ekumenismus a ekuména se teď stal víceméně symbolem sjednocování všech denominací a církevních organizací pod křídla Římskokatolické církve. Římskokatolická církev se z původního odmítavého postoje k ekumenickému hnutí posunula na pozici organizátora. Pojem ekumenismus a ekuména se teď stal víceméně symbolem sjednocování všech Církevních organizací pod křídla Římskokatolické církve.

Ekumenismus se chápe jako snaha o jednotu mezi různými denominacemi. Jeho úskalí spočívá v tom, že tuto jednotu nadřazuje pravdě.

Základní myšlenka ekumenismu říká: “Nedívejte se na to, že určitá Církevní organizace svým učením a chováním popírá pravdu Bible, hlavní je přece vzájemná láska a tolerance.

Když se tato Církevní organizace prohlašuje za křesťanskou, tak ji v rámci ekumenismu prostě budeme tolerovat a nebudeme dělat dusno ohledně toho, že její skutky jsou v rozporu s Písmem.”Ekumenismus se tak stává předstupněm teroru humanity, ve kterém bude superláska a supertolerance nadřazena pravdě Božího slova. Jestliže se rozhodneme následovat pravdu bez ohledu na to, co nás to stojí, pak musíme podrobit zkoumání i toto hnutí, přestože dostaneme možná nálepku netolerantního fanatika a budeme vyčnívat z davu tolerantních a poslušných eku-oveček.

Jestliže se římskokatolická (nebo kterákoli jiná) Církevní organizace svou tradicí a učením rozchází s pravdou Bible, nemůže se s touto institucí sjednotit nikdo, kdo chce následovat skutečného živého Boha, který je Pravda. Znamenalo by to, že takový člověk obětoval pravdu na oltáři slepé supertolerance. Boží slovo nás učí, že máme milovat pravdu a odmítat lež. Bůh nikdy nečiní ústupky ve jménu tolerance a falešné lásky.

Sdílej:

Related Posts

 • Na různých křesťanských konferencích a akcích se lidem neustále a zpravidla hlučně vtlouká do hlavy, že jsou povoláni, aby na tomto světě vítězili, aby vyrvali svět Satanovi, zničili jeho moc apod. Běžně to vypadá tak, že hlavní "hvězda" akce řve na celé kolo do mikrofonu, jak šlapeme po Satanovi, jsme vítězové, jdeme vzít zpět,…
  Tags: a, že, e, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • laptop 2562361 1920 150x150 - Ekuména, ekumenismus, ekumenické hnutíProtože Věda sama o sobě prohlašuje, že existuje pro popření Boha Věda existuje proto, aby popírala Boha. Ve snaze přesvědčit nevěřící nebo upevnit svou vlastní víru se někteří křesťané (kreacionizmus) spoléhají na to, že Věda jim poskytne důkazy pravdivosti Bible a existence Boha, což je logická chyba. Písmo Svaté nás…
  Tags: a, se, v, že, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • man 1216854 1280 150x150 - Ekuména, ekumenismus, ekumenické hnutí
  Tags: a, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • fear 615989 1280 150x150 - Ekuména, ekumenismus, ekumenické hnutíApostáze je odpadnutí od Boha, odvrácení od Boha, odstoupení od Boha je jedním ze Znamení Času blížícího se konce. Pojem "apostáze" je pro své důležité postavení v Satanově taktice klamání celého světa terčem obrovského množství chybných výkladů. Odstoupení od Boha se týká všech lidí, nejen lidí, co v Boha věří.…
  Tags: se, a, v, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • singing bowl 235268 1280 150x150 - Ekuména, ekumenismus, ekumenické hnutíBůh v esoterice versus skutečný Bůh Protože lidé zabývající se esoterikou a okultními praktikami slouží satanu, musejí být svou službou nutně poplatní jeho plánu na světovládu. Přestože tito lidé docela často operují se slovem Bůh, je Bůh v jejich podání odlišný od Boha, který se lidem představuje ve svém slově. Jedná…
  Tags: a, se, v, že, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
Translate »