Ekuména, ekumenismus, ekumenické hnutí

Ekumenismus začal v protestantských Církevních Organizacích jako snaha o jejich sjednocení ve lži. Následně převzala kontrolu nad tímto hnutím Římskokatolická církevní organizace. V dnešní době se pojmem ekuména nebo ekumenismus chápe zpravidla spolupráce a sjednocování různých denominací a církevních organizací obecně chápaných jako křesťanské.

Pojem ekumenismus a ekuména se teď stal víceméně symbolem sjednocování všech denominací a církevních organizací pod křídla Římskokatolické církve. Římskokatolická církev se z původního odmítavého postoje k ekumenickému hnutí posunula na pozici organizátora. Pojem ekumenismus a ekuména se teď stal víceméně symbolem sjednocování všech Církevních organizací pod křídla Římskokatolické církve.

Ekumenismus se chápe jako snaha o jednotu mezi různými denominacemi. Jeho úskalí spočívá v tom, že tuto jednotu nadřazuje pravdě.

Základní myšlenka ekumenismu říká: “Nedívejte se na to, že určitá Církevní organizace svým učením a chováním popírá pravdu Bible, hlavní je přece vzájemná láska a tolerance.

Když se tato Církevní organizace prohlašuje za křesťanskou, tak ji v rámci ekumenismu prostě budeme tolerovat a nebudeme dělat dusno ohledně toho, že její skutky jsou v rozporu s Písmem.”Ekumenismus se tak stává předstupněm teroru humanity, ve kterém bude superláska a supertolerance nadřazena pravdě Božího slova. Jestliže se rozhodneme následovat pravdu bez ohledu na to, co nás to stojí, pak musíme podrobit zkoumání i toto hnutí, přestože dostaneme možná nálepku netolerantního fanatika a budeme vyčnívat z davu tolerantních a poslušných eku-oveček.

Jestliže se římskokatolická (nebo kterákoli jiná) Církevní organizace svou tradicí a učením rozchází s pravdou Bible, nemůže se s touto institucí sjednotit nikdo, kdo chce následovat skutečného živého Boha, který je Pravda. Znamenalo by to, že takový člověk obětoval pravdu na oltáři slepé supertolerance. Boží slovo nás učí, že máme milovat pravdu a odmítat lež. Bůh nikdy nečiní ústupky ve jménu tolerance a falešné lásky.

Příbuzné články

 • Na různých křesťanských konferencích a akcích se lidem neustále a zpravidla hlučně vtlouká do hlavy, že jsou povoláni, aby na tomto světě vítězili, aby vyrvali svět Satanovi, zničili jeho moc apod. Běžně to vypadá tak, že hlavní "hvězda" akce řve na celé kolo do mikrofonu, jak šlapeme po Satanovi, jsme vítězové, jdeme vzít zpět,…
  Tags: a, že, e, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • Víru nelze zakládat na vědeckých důkazechProtože Věda sama o sobě prohlašuje, že existuje pro popření Boha Věda existuje proto, aby popírala Boha. Ve snaze přesvědčit nevěřící nebo upevnit svou vlastní víru se někteří křesťané (kreacionizmus) spoléhají na to, že Věda jim poskytne důkazy pravdivosti Bible a existence Boha, což je logická chyba. Písmo Svaté nás…
  Tags: a, se, v, že, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • Falešná proroctví - false prophets - falešný prorokÚkol falešných proroctví je znemožnit lidem cestu k Božímu slovu, znemožnit jim poznání skutečnosti vytvořením argumentů proti, vybudovat v lidech myšlenkovou bariéru proti Božímu slovu, případně je rovnou přivést k Satanovým náboženstvím. Sekundární úkol lživých proroků Připravit lidi k tomu, aby bez protestu a bez možnosti odporu přijali New Age…
  Tags: a, že, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • Bůh v esotericeBůh v esoterice versus skutečný Bůh Protože lidé zabývající se esoterikou a okultními praktikami slouží satanu, musejí být svou službou nutně poplatní jeho plánu na světovládu. Přestože tito lidé docela často operují se slovem Bůh, je Bůh v jejich podání odlišný od Boha, který se lidem představuje ve svém slově. Jedná…
  Tags: a, se, v, že, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • Nesnášíš náboženství? Bůh takéNesnášíš náboženství? Bůh také Většina ateistů má jistě za to, že křesťané jsou nějací šířitelé jakéhosi spasení, chodí do kostela uctívat papeže nebo se shromažďují ve sborech a tam plánují příchod Aštara Šerana s Ježíšem v patách nebo rozdávají časopisy Strážná Věž, které píší o příchodu Ježíše a proto musíte…
  Tags: a, se, v, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
Translate »