Rozmanitost národů udržuje lidské pokolení na uzdě

Aby lidstvo mohlo své pyšné nápady udržet pod kontrolou a nespouštět sebedestruktivní tendence, je nutné aby bylo rozděleno do mnoha národů různých jazyků. Tyto národy pak spolu soutěží nejen ve válkách, ale i v kulturnosti a ekonomické soutěži. Vzájemně pak drží své extrémistické sociální a náboženské názory v určitých mezích a kázní se v poměrech Lidé – Vláda. Nejdůležitější je, že jeden národ může druhému ukazovat, že jejich vláda lidem lže. Jeden národ tak jinému ukazuje možné cesty.

Vzniká tak přirozená konkurence, která umožnuje národům vést různý způsob své vlády. Totalitní či demokratický, různé varianty vlád pak se poměřují a vzájemně se kázní.

Pokud národy zmizí, automaticky vznikne nový model: Jedno Obyvatelstvo a jedna neomezená Vláda

Zde vzniká nezastavitelný tlak na to, že jedna neomezená vláda může beztrestně LHÁT. Nikdo jí nebude káznit. Může také nesmírně snadno uvrhnout své obyvatelstvo ideologií do totality. Díky lidské povaze prakticky není možné, aby nastalo něco jiného než silný tlak na univerzální totalitní moc pomocí nějaké ideologie obviňující veškeré obyvatelstvo z toho, že není dostatečně vhodné k existenci a že existenci si musí zasloužit.

Vláda nad celým lidstvem se s žádným lidským měřítkem nepoměřuje a nikdo jí nekázní. Nemá ani jinou možnost, než převzít veškerou moc a začít lidi všemožně ovládat. Samozřejmě v ten okamžik nemá smysl aby existoval tržní finanční systém. Finanční systém může být poté nahrazen jednou unifikovanou měnou, jenž bude hodnotově podložena nikoliv například zlatem, nýbrž neomezenou mocí vlády.

Komu to připomíná větu: “…a nikdo nebude moci prodávat, aniž by měl….”, tak ať nad tím přemýšlí. A také se můžeme zamyslet, kdo je ten, co chce převzít vládu nad unifikovaným lidstvem.j grey - Diverzita národů světa a její důležitost Přečteno 744 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 05 02 2022 13 04 17 150x150 - Diverzita národů světa a její důležitostFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • fig 30 06 2022 08 49 34 150x150 - Diverzita národů světa a její důležitostRozpad mezilidských rodinných a sexuálních vztahů jako zbraň proti lidskému odporu Bůh stvořil Člověka, jako Muže a Ženu je stvořil. Pokud muž a žena nežijí v porozumění, v chtěném manželství a nemají pevné rodiny, z populace se stává bezbranné stádo (želé populace). Proto duch Bezbožnosti roky pomocí Druhé Morálky vyučoval…
  Tags: a, v, slovník
 • guru 317260 1280 150x150 - Diverzita národů světa a její důležitostMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
 • fig 01 07 2022 11 47 11 150x150 - Diverzita národů světa a její důležitostFáze a milníky ženské snahy užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Každá dívka potřebuje muže, který si ji vybral. Pouze muž, který si jí vybral a bojoval o ní, je pro ni zárukou, že on bude plně emocionálně uspokojen pouhou její existencí. Na rozdíl od virtuální maskulinní…
  Tags: a, se, že, v, slovník
 • fig 18 01 2021 13 38 11 150x150 - Diverzita národů světa a její důležitostPropaganda je souhrnný název pro mediální propagaci IDEOLOGIE Propaganda současné celosvětové ideologie se šíří globálními elektronickými sítěmi s neomezenou silou, takže je pro každého člověka mnohem jednodušší a pohodlnější s veškerou ideologií navenek souhlasit. Kdo se rozhodne ideologii pochopit a propagandě odporovat, uvrhne se tak do nekonečného a zbytečného boje.…
  Tags: a, se, v, že, slovník
Translate »