Rozmanitost národů udržuje lidské pokolení na uzdě

Aby lidstvo mohlo své pyšné nápady udržet pod kontrolou a nespouštět sebedestruktivní tendence, je nutné aby bylo rozděleno do mnoha národů různých jazyků. Tyto národy pak spolu soutěží nejen ve válkách, ale i v kulturnosti a ekonomické soutěži. Vzájemně pak drží své extrémistické sociální a náboženské názory v určitých mezích a kázní se v poměrech Lidé – Vláda. Nejdůležitější je, že jeden národ může druhému ukazovat, že jejich vláda lidem lže. Jeden národ tak jinému ukazuje možné cesty.

Tento systém rozdělení lidstva provedl Bůh po lidském pokusu ovládnout komunikaci v případě Babylonské věže. Tato symbolika se dodnes nepokrytě užívá.

Vzniká tak přirozená konkurence, která umožnuje národům vést různý způsob své vlády. Totalitní či demokratický, různé varianty vlád pak se poměřují a vzájemně se kázní.

Pokud národy zmizí, automaticky vzniká nový model: Jedno Obyvatelstvo a jedna neomezená Vláda

Zde vzniká nezastavitelný tlak na to, že jedna neomezená vláda Bezzákonného může beztrestně LHÁT. Nikdo jí nebude káznit. Může snadno pomocí kleteb anateické hierokracie uvrhnout své obyvatelstvo bipolární ideologií do totality. Díky lidské povaze prakticky není možné, aby nastalo něco jiného než silný tlak na univerzální totalitní moc pomocí nějaké ideologie obviňující veškeré obyvatelstvo z toho, že není dostatečně vhodné k existenci a že existenci si musí zasloužit.

Views: 11