Netělesná komunikace mobily ukončuje přirozené mezilidské vztahy

Mobilní komunikace přináší do mezilidských vztahů hlavní problém: Neexistenci přirozeného odloučení. Díky přílišného používání mobilní elektronické komunikace se všechny přirozené koncepty ruší – nahradit je může pouze Bezzákonnost. Destrukci mezilidských vztahů elektronickou komunikací řeší obor nazývaný artifologie.

Mobilní telefony nás nutí NEUSTÁLE komunikovat. Dokonce i vypnutí mobilního telefonu nebo jeho nezvedání je jasná KOMUNIKACE. Říkáme tím, že jsme mobil vypnuli, nebo tím říkáme, že ho nechceme či nemůžeme zvednout. Neznamená to nic až do okamžiku, dokud tuto informaci nepotřebuje někdo POUŽÍT.

Lidská psychika v mezilidských vztazích se tedy příchodem mobilní komunikace zcela změnila. Zatím co dříve odchod z domu až do návratu byl jasný čas na odpočinek duše, dnes už toto není možné. Neustálý tlak a nutnost být pořád v pozoru, na to není lidská duše vybavena. Lidé si budou z tohoto nátlaku hledat cestu jak vydržet pomocí lhaní, neúcty a pohrdáním svými nejbižšími. Také budou ve strachu navazovat bližší kontakt s partnery.

Share This