Mobilní komunikace přináší do mezilidských vztahů hlavní problém: Neexistenci přirozeného odloučení.

Mobilní telefony nás nutí NEUSTÁLE komunikovat. Dokonce i vypnutí mobilního telefonu nebo jeho nezvedání je jasná KOMUNIKACE. Říkáme tím, že jsme mobil vypnuli, nebo tím říkáme, že ho nechceme či nemůžeme zvednout. Neznamená to nic až do okamžiku, dokud tuto informaci nepotřebuje někdo POUŽÍT.

Lidská psychika v mezilidských vztazích se tedy příchodem mobilní komunikace zcela změnila. Zatím co dříve odchod z domu až do návratu byl jasný čas na odpočinek duše, dnes už toto není možné. Neustálý tlak a nutnost být pořád v pozoru, na to není lidská duše vybavena. Lidé si budou z tohoto nátlaku hledat cestu jak vydržet pomocí lhaní, neúcty a pohrdáním svými nejbižšími. Také budou ve strachu navazovat bližší kontakt s partnery.

Celý tento tlak povede ke vzniku Druhé Morálky.

Translate »