Netělesná duchová komunikace není nijak kompatibilní s mezilidským tělesným životem

“Nebavíš mě, blokuju tě.” “hm” místo pozdravu. “Nedáme sex?” s obrázkem ztopořeného penisu jako většinové oslovení dívky mužem. Internetová komunikace mezi lidmi, která již svým rozsahem převyšuje komunikaci osobní, je přímo výcvikovým střediskem kde se každý učí až do extrému neúctě k druhému.

Tím, že internetová komunikace nemá omezení tělesnou přirozeností člověka a lidské slovo i obrazy se tak můžou šířit po celém okolí v neomezeném rozsahu, objevují se jevy, které celá tisíciletí NEEXISTOVALY. Příchází Druhá Morálka.

Pro ženy je internetová komunikace splněným přáním. Když si lidé něco usmyslí, tak toho nakonec dosáhnou, Bůh ale samozřejmě ví, že to je pro lidi zničující. V průběhu lidského Času již několikrát v této věci zasahoval. Ženy realizují pomocí internetu své vystavování, realizují na něm sou snahu všechno vědět a upevnit si svou společenskou pozici. V krajích s nízkou porodností ženy na internetu realizují svou snahu zajistit si dobrého oplodnitele.

Díky rychlosti, s jakou internetová komunikace pracuje, ustupují pak omezení skutečného světa do pozadí. Přesto, že nic neprobíhá tělesně, je vše řízeno jen tělesnými pudy. Tyto složité formulace je nejlepší vysvětlit příklady z praxe:

Pudový jev “ten koho vidím je prostě úžasný či nejlepší”, který tak dobře funguje v reálném životě, dostává na internetu tragický rozměr. Přináší totiž automatickou superpromiskuitu.

Zvláštní jevy internetové neúcty vznikající ze zvláštností elektronické komunikace:

  • Vztek z toho, že někdo na internetu běžně pozdraví. Ženy dostávají tolik pozdravů, že už jim normální pozdrav přijde otravný. Je to nedodržováním duševní hygieny. Ve skutečném světě většinou pozdrav naštvanou reakci nepůsobí.
  • Odejití z komunikace bez udání důvodu. Netělesný princip elektronické komunikace učí lidi, že není nutné se ani loučit nebo cokoliv tomu druhému vysvětlovat.

 

Zhlédnutí: 664