Většina lidí dá více na doporučení známého než na televizní reklamu. Proto se i televize snaží působit jako kamarád. V čem spočívá větší důvěra v informace od kamaráda oproti informacím od nabízejícího?

Vysvětlení je jednoduché. U vtíravě nabízejícího tušíme potřebu zisku a tudíš, že má důvod  lhát a manipulovat s námi. U důvěrného přítele předpokládáme, že nám jen chce pomoci.

Proto univerzální návod na hledání Pravdy je prostý: Stačí nedůvěřovat zdrojům, které MAJÍ DŮVOD LHÁT! To je primární pravidlo při hledání Pravdy a je nutné jej nekompromisně dodržovat

Znamená to, že jakmile odhalíme lživé úmysly našeho zdroje informací, je nutné nedůvěřovat informacím, které z tohoto zdroje VZEŠLY. Je totiž jasné, že obsahují klam určený k našemu poškozování. Myšlenky, které nám díky tomu vnuknul lhář, jsou MANIPULACÍ.

 Každý kdo začne důvěřovat lháři, JE ZTRACEN V PASTI!

Křesťané se rádi zaobírají výsledky Vědy a hledají v nich “cesty k Bohu”. Přitom zrovna tyto vědní obory vychází ze snahy Boha popřít a vysvětlit vše bezbožným způsobem. Zaobírání se myšlenkovými vývody takových učení je tedy pouhé máchání se ve stoce záměrně zmanipulovaných informací. Je  ale zbytečné upřímně se máchat ve stoce, kterou někdo připravil ve snaze popřít to, co v ní hledáme.

Na pravdu je světem pořád útočeno, vynechává ji, odvádí od ní pozornost a nebo ji rovnou vylučuje. To proto, že PRAVDAMOC OSVOBODIT OD ZLÉHO!

Často také Pravdu identifikujete podle toho, že na ni ten, kdo je podezřelý jako podvodník, útočí. Nebo ji zavrhuje stylem: “Nic o tom nevím, ale tohle to jistě nebude.” Podobně jako při tvrzení: “Nevíme co stvořilo Vesmír, ale Bůh to rozhodně nebyl”, nebo: “Věřím že tam Nahoře něco je, ale Bůh to rozhodně není”. Všechny tyto výroky svědčí o tom, že podvodník pravdu zná, jen se ji snaží ignorovat.

Příklad manipulativního tvrzení: “Nikdo neví, co znamená fenomén UFO, ale odkrytepravdy.cz rozhodně nemají pravdu!” Když poznáte, že vám někdo záměrně lhal, vyvarujte se dalšího přijímání informací od něho!

Manipulátora musíme vyhostit z vlastních řad

Častou chybou křesťanů, kteří se nechali oklamat Satanovým překrouceným podáním Ježíšova výroku o nastavení druhé tváře, je přehlížení nepřátel ve vlastních řadách. Když identifikujeme, že nám někdo opravdu záměrně lhal kvůli manipulaci, nemůžeme to jen tak přejít a nechat si lhát dál. Opravdu to není stejné, jako trvale odpouštět bratru či sestře v Kristu jeho špatnosti. Zde se jedná o vykázání nepřítele z vlastních řad a nikoliv o prominutí zlých skutků bližnímu. Rozvraceč plánovitě pracující ve službě zlému se již rozhodl, komu sloužit. Nebudeme ho tedy nechávat působit, ale vykážeme ho s tím, že víme, o co jde. To mu ostatně dává nejlepší šance na to, aby uvěřil Pravdě a obrátil se.

Odpuštění v tomto případě se nerovná tomu, že jej necháme nás opět klamat. Musíme jej vykázat, ale i odpustit, neboť i zlého člověka Bůh stvořil pro zlý den.

Nikterak nás nešlechtí a ani křesťanství nepomůže, když někoho odhalíme jako manipulátora a satanského služebníka náhodným odhalením jeho lhaní, a nastavením druhé tváře ho vlastně necháme úspěšně pokračovat v jeho díle.

příbuzný článek: https://odkrytepravdy.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/pravda-vlastnosti-pravdy/

Views: 622