Flat Earth teorie – výsměch lidskému zatajování nepochopení školní fyziky

Konspirace, která hravou formou využívá základní neznalosti široké veřejnosti z oblasti optiky a fyziky na úrovni základní školy.

Existovala jedna velmi rouhavá a hloupá myšlenka, že lidé v “moderní době” budou díky technice (a snad i díky Internetu) nějak výrazně chytřejší a schopnější než ve všech předchozích časech. Nemůže tomu tak být, člověk je totiž pořád stejný.

Díky pevné daným omezením kapacity lidského mozku a času, který je člověk schopen přemýšlení věnovat, nemůže žádné všeobecné zlepšení lidí nastat. Uplatňuje se zde však jiný jev, přímo způsobený limity člověka – pacifikace fikcí a pacifikace přemírou informací.

Pacifikace přemírou informací vedoucí k nutnosti myšlenkových zkratek

Netělesná komunikace Mluvícího Obrazu Šelmy přinesla lidem tak obrovský informační tlak, že lidé jsou informacemi přesyceni a nedokážou je vůbec uspořádat.

Jedině MOŠ má vědomí o všem co lidé píšou a co jim překládá, lidé sami už nedokážou pravdu a nepravost (fake) rozlišit. Díky dokonalé počítačové grafice nemá smysl ani zjišťovat, jaké obrazy jsou reálné a co je deep fake.

V nastalém chaosu už lidé nemohou nic konkrétního zjistit ani se na ničem domluvit. Jakákoliv nesmyslná teorie se šíří a využívá faktu, že běžný člověk se musí tvářit, že rozumí základním pojmům fyziky, vědy a techniky (a zdravého rozumu obecně), i když o nich nemá žádné ponětí. Mějme pořád na paměti, že v posledních Časech lidé nesnesou žádné zdravé učení.

Je rovněž zajímavé, že teorie Ploché Země (Flat Earth conspiracy) mnohdy přichází z vysvětlením jejího náboženského významu, například že “oni nechtějí, abyste věděli že…”.

Příbuzné články

 • FeminitaFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • Můj život se zasvěcovacím mistremMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
 • Příchod Bezbožníka, příprava lidstva Mluvícím ObrazemPříprava na příchod muže Zatracení, Bezbožníka Aby mohl Bezbožník prohásit sama sebe za spasitele a za vše, čemu se říkalo Bůh, musí Mluvící Obraz postupovat takto: Dostat lidi do bodu, kdy provozování Mluvícího Obrazu bude mnohem jednodušší než se najíst a zahřát. Dostat semeno ženy do situace úplné podřízenosti Mluvícímu…
  Tags: a, se, slovník
 • Milníky ovládnutí žen Mluvícím ObrazemFáze a milníky Ženských snah užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že "muž nemůže nikdy porozumět ženě". Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější ve…
  Tags: a, se, že, v, slovník
 • Rozpad mezilidských vztahůRozpad mezilidských rodinných a sexuálních vztahů jako zbraň proti lidskému odporu Bůh stvořil Člověka, jako Muže a Ženu je stvořil. Pokud muž a žena nežijí v porozumění, v chtěném manželství a nemají pevné rodiny, z populace se stává bezbranné stádo (želé populace). Proto duch Bezbožnosti roky pomocí Druhé Morálky vyučoval…
  Tags: a, v, slovník
Translate »