Flat Earth teorie – výsměch lidskému zatajování nepochopení školní fyziky

Konspirace, která hravou formou využívá základní neznalosti široké veřejnosti z oblasti optiky a fyziky na úrovni základní školy.

Existovala jedna velmi rouhavá a hloupá myšlenka, že lidé v “moderní době” budou díky technice (a snad i díky Internetu) nějak výrazně chytřejší a schopnější než ve všech předchozích časech. Nemůže tomu tak být, člověk je totiž pořád stejný.

Díky pevné daným omezením kapacity lidského mozku a času, který je člověk schopen přemýšlení věnovat, nemůže žádné všeobecné zlepšení lidí nastat. Uplatňuje se zde však jiný jev, přímo způsobený limity člověka – pacifikace fikcí a pacifikace přemírou informací.

Pacifikace přemírou informací vedoucí k nutnosti myšlenkových zkratek

Netělesná komunikace Mluvícího Obrazu Šelmy přinesla lidem tak obrovský informační tlak, že lidé jsou informacemi přesyceni a nedokážou je vůbec uspořádat.

Jedině MOŠ má vědomí o všem co lidé píšou a co jim překládá, lidé sami už nedokážou pravdu a nepravost (fake) rozlišit. Díky dokonalé počítačové grafice nemá smysl ani zjišťovat, jaké obrazy jsou reálné a co je deep fake.

V nastalém chaosu už lidé nemohou nic konkrétního zjistit ani se na ničem domluvit. Jakákoliv nesmyslná teorie se šíří a využívá faktu, že běžný člověk se musí tvářit, že rozumí základním pojmům fyziky, vědy a techniky (a zdravého rozumu obecně), i když o nich nemá žádné ponětí. Mějme pořád na paměti, že v posledních Časech lidé nesnesou žádné zdravé učení.

Je rovněž zajímavé, že teorie Ploché Země (Flat Earth conspiracy) mnohdy přichází z vysvětlením jejího náboženského významu, například že “oni nechtějí, abyste věděli že…”.

Views: 111