OOBE, KLINICKÁ SMRT, MIMOTĚLNÍ ZÁŽITKY

Souhrnný název pro zážitky a jevy, kdy duch člověka opustí fyzické tělo. Je možné ho dosáhnout několika způsoby:

  1. 1. Při těžkém zranění, ze kterého se člověk vrátí mezi živé – Zde se často mluví o NDE, neboli Near Death Experience = zážitek blízké smrti. Lidé převážně popisují cestu svého ducha k Božímu soudu (jakoby se před jejich očima znovu odehrál celý jejich život) a nebo do Podsvětí (úskladnímu prostoru duší zemřelých)Toto se již odehrává mimo náš časoprostor, tedy neřídí se to žádnými pravidly našeho časosledu.
  2. Pomocí drog – Velmi nebezpečné, neboť opuštěné lidské tělo rychle obsadí démonské bytosti
  3. Pomocí démonské přípravy, meditací a rituálů – Stejné jako v předchozím případě, ovšem zde démonská učení přímo říkají, co přesně člověk musí dělat. To proto, aby před Bohem získali výmluvu, že onen člověk opravdu chtěl provést opuštění svého těla a tudíž ho můžou ovládat a posednout. Toto se často označuje jako Astrální cestování.

Views: 2