OOBE, KLINICKÁ SMRT, MIMOTĚLNÍ ZÁŽITKY

Souhrnný název pro zážitky a jevy, kdy duch člověka opustí fyzické tělo. Je možné ho dosáhnout několika způsoby:

 1. 1. Při těžkém zranění, ze kterého se člověk vrátí mezi živé – Zde se často mluví o NDE, neboli Near Death Experience = zážitek blízké smrti. Lidé převážně popisují cestu svého ducha k Božímu soudu (jakoby se před jejich očima znovu odehrál celý jejich život) a nebo do Podsvětí (úskladnímu prostoru duší zemřelých)Toto se již odehrává mimo náš časoprostor, tedy neřídí se to žádnými pravidly našeho časosledu.
 2. Pomocí drog – Velmi nebezpečné, neboť opuštěné lidské tělo rychle obsadí démonské bytosti
 3. Pomocí démonské přípravy, meditací a rituálů – Stejné jako v předchozím případě, ovšem zde démonská učení přímo říkají, co přesně člověk musí dělat. To proto, aby před Bohem získali výmluvu, že onen člověk opravdu chtěl provést opuštění svého těla a tudíž ho můžou ovládat a posednout. Toto se často označuje jako Astrální cestování.

Příbuzné články

 • Můj život se zasvěcovacím mistremMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
 • Milníky ovládnutí žen Mluvícím ObrazemFáze a milníky Ženských snah užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že "muž nemůže nikdy porozumět ženě". Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější ve…
  Tags: a, se, že, v, slovník
 • Příběh všech příběhů - skutečný příběh našeho Světa1. Stvoření našeho světa A) Na počátku nebyl náš Svět. Nebylo ani nahoře, ani dole, ani teplo ani chlad. Nebyl ani ČAS a proto nemělo smysl slovo BÝT. Jediné, co se dotýkalo našeho neexistujícího světa přáním a myšlenkou, byl Bůh. B) Myšlenka a přání Boha vytvářejícího náš Svět se nám…
  Tags: a, se
 • FeminitaFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • Rozpad mezilidských vztahůRozpad mezilidských rodinných a sexuálních vztahů jako zbraň proti lidskému odporu Bůh stvořil Člověka, jako Muže a Ženu je stvořil. Pokud muž a žena nežijí v porozumění, v chtěném manželství a nemají pevné rodiny, z populace se stává bezbranné stádo (želé populace). Proto duch Bezbožnosti roky pomocí Druhé Morálky vyučoval…
  Tags: a, v, slovník
Translate »