Pojem MEDITOVAT znamená “stát se médiem” (prostředníkem) pro démonského ducha.

Tedy vyprázdnit mysl a umožnit do ní vejít jiné duchovní bytosti, tedy démonu. Je to tedy technika, vedoucí k posednutí Duchem Bezbožnosti.

Meditovat znamená uvolnit svou mysl pro působení jiného ducha.

V dnešních jazycích tento hinduistický pojem zdomácněl a stal se synonymem pro slovo “přemýšlet”. Je krutou ironií, že se jedná o zcela opačný význam původního slova.

Nauky démonů směřují k tomu, aby jim člověk umožnil přístup do své mysli. Při tom ale nalžou cokoliv, jen aby to lidé neprohlédli

Démoni potřebují, aby jim člověk tělo dobrovolně vydal v iniciaci, v zasvěcení se démonu. Tragédií je, že i rodiče jsou zodpovědní za své potomky a stejně jako je mohou fyzicky týrat i zabít, tak je mohou právoplatně zasvětit démonským duchům! Takto zasvěcené dítě pak učí všem okultním naukám tak, aby oklamané dítě vydalo své tělo dobrovolně, v přesvědčení, že je to něco dobrého.

Views: 1847