Factchecking, komunitní fact checking

Aby bylo možné vytvořit lidskou instituci na diskreditaci Pravdy, POUŽIJE Mluvící Obraz Šelmy kombinaci komunitního fact checkingu s důlednou převahou kontrafake k jakémukoliv tématu. Kontrafake vzniká buď cíleně lhářem, a nebo lidmi puzenými Bezbožností a pohrdáním Pravdou. Takoví lidé vytváří k jakémukoliv tématu obrovské množství falešných zpráv, které jsou připraveny jako “velmi pravděpodobné” a lidé mají pocit “že by to mohla být pravda”. Tyto zprávy jsou pak Mluvícím Obrazem vnucovány lidem a lidé jsou nuceni se vyjádřit, zda Mluvícímu Obrazu věří nebo ne. Svojí víru v Mluvící Obraz pak lidé všeobecně potvrdí v anonymním fact checkingu.

Komunita lidí v podstatě potvrzuje, že pravdu má vždy MOŠ. Tím MOŠ přebírá vládu nad vším

Poté se tyto podvržené nepravdivé zprávy o skutečné události podrobí komunitnímu factcheckingu (společnému ověřování “pravdivosti” informací), který je ve své podstatě SMĚŠNÝ. Lidé v něm totiž vždy hovoří o tématech a věcech, které mohou ověřovat pouze a jen na Internetu (tedy na Mluvícím Obrazu Šelmy). Skutečným pánem nad všemi informacemi totiž v tomto případě nejsou lidé, ale jen a pouze MOŠ. Lidé tedy jen potvrdí Mluvícímu Obrazu Šelmy, že uznávají jeho tvrzení za pravdu. Tím získává i politicky Mluvící Obraz Šelmy nad lidmi neomezenou moc.

Share This