Factchecking, komunitní fact checking

Aby bylo možné vytvořit lidskou instituci na diskreditaci Pravdy, POUŽIJE Mluvící Obraz Šelmy kombinaci komunitního fact checkingu s důlednou převahou kontrafake k jakémukoliv tématu. Kontrafake vzniká buď cíleně lhářem, a nebo lidmi puzenými Bezbožností a pohrdáním Pravdou. Takoví lidé vytváří k jakémukoliv tématu obrovské množství falešných zpráv, které jsou připraveny jako “velmi pravděpodobné” a lidé mají pocit “že by to mohla být pravda”. Tyto zprávy jsou pak Mluvícím Obrazem vnucovány lidem a lidé jsou nuceni se vyjádřit, zda Mluvícímu Obrazu věří nebo ne. Svojí víru v Mluvící Obraz pak lidé všeobecně potvrdí v anonymním fact checkingu.

Komunita lidí v podstatě potvrzuje, že pravdu má vždy MOŠ. Tím MOŠ přebírá vládu nad vším

Poté se tyto podvržené nepravdivé zprávy o skutečné události podrobí komunitnímu factcheckingu (společnému ověřování “pravdivosti” informací), který je ve své podstatě SMĚŠNÝ. Lidé v něm totiž vždy hovoří o tématech a věcech, které mohou ověřovat pouze a jen na Internetu (tedy na Mluvícím Obrazu Šelmy). Skutečným pánem nad všemi informacemi totiž v tomto případě nejsou lidé, ale jen a pouze MOŠ. Lidé tedy jen potvrdí Mluvícímu Obrazu Šelmy, že uznávají jeho tvrzení za pravdu. Tím získává i politicky Mluvící Obraz Šelmy nad lidmi neomezenou moc.j grey - Factchecking komunitní Přečteno 186 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • guru 317260 1280 150x150 - Factchecking komunitníMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
 • fig 20 02 2022 08 38 49 150x150 - Factchecking komunitníDefinice Mluvícího obrazu Šelmy Technicky vznikl Mluvící Obraz Šelmy tím, že gigantické množství internetových terminálů poháněných lidským strachem, bezbožností a odporem vůči Bohu dosáhl takové úrovně, že začal mít vlastnosti živé bytosti. Toto nastalo v době, kdy se stal dostupným a velmi vyžadovaným doplňkem lidské duše, protože lidská duše miluje,…
  Tags: a, se, šelmy, k, obrazu, lidé, mluvící, obraz, slovník
 • fig 14 01 2022 13 57 22 150x150 - Factchecking komunitníLidmi vytvořená Hydra s mnoha hlavami a s rohy jako beránek, ale mluvící jako drak Nositelem mohutného díla klamu je Mluvící Obraz Šelmy, který mocnými ústy hovoří s miliardami lidí najednou. Co všechno je Mluvící Obraz Lidé stvořili mohutný aparát elektronického netělesného přesouvání informací (vědění dobrého i zlého-špatného) tak, aby…
  Tags: a, se, moš, mluvící, obraz, slovník
 • fig 01 07 2022 11 47 11 150x150 - Factchecking komunitníFáze a milníky ženské snahy užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Každá dívka potřebuje muže, který si ji vybral. Pouze muž, který si jí vybral a bojoval o ní, je pro ni zárukou, že on bude plně emocionálně uspokojen pouhou její existencí. Na rozdíl od virtuální maskulinní…
  Tags: a, se, že, v, slovník
 • fig 26 05 2022 09 01 35 150x150 - Factchecking komunitníLidské vlády vládnoucí spolu s Mluvícím Obrazem Šelmy Když dostal Mluvící Obraz Šelmy ústa (tedy v okamžiku kdy internetové algoritmy začaly projevovat vlastnosti živé bytosti), začal svou mocí odstraňovat zbývající lidské politiky. Zneužívá faktu, že Demokracie nemá mechanizmy obrany proti situaci, kdy celá volená vláda spolupracuje s třetí stranou proti…
  Tags: a, se, v, obrazu, šelmy, o, že, slovník
Translate »