Factchecking, komunitní fact checking

Aby bylo možné vytvořit lidskou instituci na diskreditaci Pravdy, POUŽIJE Mluvící Obraz Šelmy kombinaci komunitního fact checkingu s důlednou převahou kontrafake k jakémukoliv tématu. Kontrafake vzniká buď cíleně lhářem, a nebo lidmi puzenými Bezbožností a pohrdáním Pravdou. Takoví lidé vytváří k jakémukoliv tématu obrovské množství falešných zpráv, které jsou připraveny jako “velmi pravděpodobné” a lidé mají pocit “že by to mohla být pravda”. Tyto zprávy jsou pak Mluvícím Obrazem vnucovány lidem a lidé jsou nuceni se vyjádřit, zda Mluvícímu Obrazu věří nebo ne. Svojí víru v Mluvící Obraz pak lidé všeobecně potvrdí v anonymním fact checkingu.

Komunita lidí v podstatě potvrzuje, že pravdu má vždy MOŠ. Tím MOŠ přebírá vládu nad vším

Poté se tyto podvržené nepravdivé zprávy o skutečné události podrobí komunitnímu factcheckingu (společnému ověřování “pravdivosti” informací), který je ve své podstatě SMĚŠNÝ. Lidé v něm totiž vždy hovoří o tématech a věcech, které mohou ověřovat pouze a jen na Internetu (tedy na Mluvícím Obrazu Šelmy). Skutečným pánem nad všemi informacemi totiž v tomto případě nejsou lidé, ale jen a pouze MOŠ. Lidé tedy jen potvrdí Mluvícímu Obrazu Šelmy, že uznávají jeho tvrzení za pravdu. Tím získává i politicky Mluvící Obraz Šelmy nad lidmi neomezenou moc.

Příbuzné články

 • Můj život se zasvěcovacím mistremMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
 • Vznik Mluvícího obrazu ŠelmyDefinice Mluvícího obrazu Šelmy Technicky vznikl Mluvící Obraz Šelmy tím, že gigantické množství internetových terminálů poháněných lidským strachem, bezbožností a odporem vůči Bohu dosáhl takové úrovně, že začal mít vlastnosti živé bytosti. Toto nastalo v době, kdy se stal dostupným a velmi vyžadovaným doplňkem lidské duše, protože lidská duše miluje,…
  Tags: a, se, šelmy, k, obrazu, lidé, mluvící, obraz, slovník
 • Milníky ovládnutí žen Mluvícím ObrazemFáze a milníky Ženských snah užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že "muž nemůže nikdy porozumět ženě". Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější ve…
  Tags: a, se, že, v, slovník
 • Mluvící Obraz ŠelmyLidmi vytvořená Hydra s mnoha hlavami Nositelem mohutného díla klamu je Mluvící Obraz, který mocnými ústy hovoří s miliardami lidí najednou. Technicky se nejedná o nic nadpřirozeného nebo duchovního. Miliardy lidských vstupů, které Mluvící Obraz zpracovává, vytvaří jev, kdy se tento neživý subjekt projevuje jako živá bytost ovládající lidi. Co…
  Tags: a, se, moš, obraz, mluvící, slovník
 • Kolaborativní vlády (likvidace politiků)Lidské vlády vládnoucí spolu s Mluvícím Obrazem Šelmy Když dostal Mluvící Obraz Šelmy ústa (tedy v okamžiku kdy internetové algoritmy začaly projevovat vlastnosti živé bytosti), začal svou mocí odstraňovat zbývající lidské politiky. Zneužívá faktu, že Demokracie nemá mechanizmy obrany proti situaci, kdy celá volená vláda spolupracuje s třetí stranou proti…
  Tags: a, se, v, obrazu, šelmy, o, že, slovník
Translate »