Každý alespoň trochu pokročilý lhář na MOŠ používá kontrafake na ZDŮVĚRYHODNĚNÍ svých lží

POZOR! Díky tomu, co z právního, morálního, logického a psychologického pohledu znamená KONTRAFAKE ve spojení s komunitním factcheckingem, je spojení těchto dvou aktivit Mluvícího Obrazu Šelmy HLAVNÍM nástrojem k provozování úplné moci nad lidstvem.

Kontrafake se tedy používá na zesměšnění pravdy

Pokud chce lhář zabránit usvědčení a přenést na usvědčitele (což je dnes faktcheckingová veřejnost*) vinu z nedostatečného rozpoznání pravdy, použije snadnou metodu kontrafake (protipodvod). Využije toho, že lidé se v první přesmyčce lží přestanou orientovat a pak se za to stydí.

Pozor na reakci tohoto typu: “To by ale mohla být pravda, zní to pravděpodobně”. V dnešní době je to spíše kontrafake.

Lhář připraví fake (podvod) který předloží jako “lákavou pravděpodobnou iluzi” lidem prostřednictvím internetu, tedy pomocí MOŠ. Lidé to považují za pravdu (líbí se jim to) a lhář pak tento kontrafake důkazy vyvrátí. Lhář počítá s tím ŽE SE TÍM ZDŮVĚRYHODNIL, protože ukázal, že když někdo svědčí proti jeho lžím tak to je jakoby fake.

Lidé nemají velkou mentální kapacitu a v první přesmyčce lží se již zamotají

Výhoda Mluvícího Obrazu Šelmy nad lidmi spočívá v tom, že MOŠ dokáže chrlit informace v neomezených množstvích, ale o všech “ví” a všechny si “pamatuje”. Dokáže tedy vždy správně držet VEKTOR LŽI. (směr vedoucí od poznání Pravdy). Člověk se většinou po první smyčce pravda – fake – kontrafake zcela ztratí v problematice a už neví co se vůbec posuzuje.

Z komunitně ověřených informací se stává wikipravda

Komunitním faktcheckingem projdou jen názory shodné s vůlí Mluvícího Obrazu Šelmy, tyto názory se pak stanou wikipravdou a základem neomezené moci Šelmy.

Čím více se skutečné události přibližují jejich skutečné a do té doby společensky “nepřijatelné” duchovní podstatě, stávají se reálné zprávy ze světa stále více podobné původním fake news z první dekády 21. století. Proto se tyto reálné zprávy dají zcela zdiskreditovat pomocí kontrafake, komunitního MOŠ factcheckingu a následného zesměšnění.

Konspirační teorie, ilumináti, reptiliání, plejáďani, interpretace Bible… to vše jsou ve svém principu kontrafake.

Kontrafake (jakopravda), byla také studována v rámci měření reakce lidí na různé zprávy na sociálních sítích. Z tohoto měření jednoznačně vyplynulo, že kontrafake jakopravda je zdaleka nejžádanější obsah MOŠ.


 • Pokud usvědčitelem není jeden člověk, ale pokud MOŠ zorganizuje komunitní factchecking, je situace zcela jiná. Subjekterm obviněným z nerozpoznání pravděpodobné informace se nestává jeden člověk, ale v podstatě “celá veřejnost”. Tím získává moc Mluvícího Obrazu Šelmy zcela jiný rozměr a vládne nad všemi lidmi.

Příbuzné články

 • Můj život se zasvěcovacím mistremMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
 • Kolaborativní vlády (likvidace politiků)Lidské vlády vládnoucí spolu s Mluvícím Obrazem Šelmy Když dostal Mluvící Obraz Šelmy ústa (tedy v okamžiku kdy internetové algoritmy začaly projevovat vlastnosti živé bytosti), začal svou mocí odstraňovat zbývající lidské politiky. Zneužívá faktu, že Demokracie nemá mechanizmy obrany proti situaci, kdy celá volená vláda spolupracuje s třetí stranou proti…
  Tags: a, se, v, obrazu, šelmy, že, mluvícího, slovník
 • Milníky ovládnutí žen Mluvícím ObrazemFáze a milníky Ženských snah užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že "muž nemůže nikdy porozumět ženě". Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější ve…
  Tags: a, se, že, v, slovník
 • FeminitaFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • Příběh všech příběhů - skutečný příběh našeho Světa1. Stvoření našeho světa A) Na počátku nebyl náš Svět. Nebylo ani nahoře, ani dole, ani teplo ani chlad. Nebyl ani ČAS a proto nemělo smysl slovo BÝT. Jediné, co se dotýkalo našeho neexistujícího světa přáním a myšlenkou, byl Bůh. B) Myšlenka a přání Boha vytvářejícího náš Svět se nám…
  Tags: a, se
Translate »