Jak vyvolat incubus

Jak vyvolat incubus

Hledání účinné metody sexuálního ukojení bez muže vyvoláváním démonů

Po zmizení Té Překážky už nejsou systémovou Šelmou ženy pobízeny, aby prováděly svévolnou samosnubnost a plodily děti s nezamilovanými muži. Prostě proto, že byla odstraněna nutnost lidských vykonavatelů moci a veškerou moc může vykonávat jen elektronika a její algoritmy AI, děsivý výtvor lidských rukou. Tím pádem ženy nemají světem okolo ani žádné pobídky k provozování sexu s muži a může se u nich projevit naplno vztek a nenávist. Přesně jak Šelma zamýšlela.

Poslední instancí v ukojení ženského těla tak zůstává starý dobrý okultismus

V ženské pornografii hraje představa maskulinního zmocnění se ženského těla základní stimul vzrušení a orgasmu. Ženy při vládě Druhé Šelmy před Tou Překážkou měly od Systému jeho naukami povoleno muže používat jako beta providery k sexuálnímu ukájení. Nyní jsou ženy vyučovány k tvrdému obchodování se svou sexualitou, za sex by prý měly požadovat plné služby poskytování a napodobování manželovo pozornosti. S tím samozřejmě reálně žádný muž nesouhlasí, takže tím éra sexuální iniciativy žen končí.

Přibližte se k Bohu

Věděl jsem, že díky Duchu budu jednou moci v tomto životě – pořád ještě milovat, přestože jsem zakusil zklamání, pořád ještě dávat, přestože už nic nemám, zůstat trpělivý, přesto že mě toho tolik podráždilo zůstat citlivý, přesto že se mi dostalo urážek, pořád ještě se držet naděje, přestože mi život dal pěkně zabrat.

Když nás překvapí Boží milost – ne dříve – budeme schopni uctívat. (Pokračování textu…)

Média zahlcují lidi zprávami z oblasti astronomie

Média v poslední době vyvíjejí extrémní tlak v podobě chrlení zpráv z oblasti astronomie. Noviny, televize a především internet servírují tento typ zpráv s minimální frekvencí 1 za den, častěji však více. Toto se neděje náhodou.
Věda servíruje lidem „zaručené“ důkazy, že život určitě přišel z vesmíru a že přece „určitě“ tam někde ve vesmíru (ať už v naší nebo jiné sluneční soustavě) život musí být, protože tam vědci našli kyslík a vodu. (Pokračování textu…)

Mohutné evangelizační akce neznamenají automaticky probuzení

Návštěvníci Církevních organizací se radují, že Bůh otevírá dveře a posílá probuzení např.do Afriky. Jediným kritériem jsou však desetitisíce lidí shromážděných na akcích nejrůznějších evangelistů. Přitom toto hledisko je zcela zavádějící. Lidé sloužící na těchto akcích si svou pozici pojišťují tak, že nechávají účastníky vyplňovat různé dotazníky, karty rozhodnutí a podobně. Mohou pak vítězně mávat statisíci či miliony kusů papíru, jimiž dokládají počty „spasených“. Žel toto některým zcela postačuje, aby mohli radostně vykřikovat, že už přichází ono probuzení, jak jsou o něm vyučování ve svých církevních organizacích (nejčastěji charismatického typu). (Pokračování textu…)

Popírači Boha se před Bohem třesou

Je zajímavé sledovat, že někteří lidé, kteří odmítají skutečného Boha, tak jak Ho popisuje Bible, sami sebe usvědčují, že v srdci o Bohu vědí a jsou si vědomi toho, že existuje.

Snadno to lze poznat, když takovému člověku řekneme o tom, že se jednou bude muset před Bohem zodpovídat za svůj život na tomto světě. Kdyby si dotyčný člověk byl naprosto jistý tím, co vyznává – že Bůh bible neexistuje, pak by ho informace o soudu nevyvedla jakkoli z míry, neměla by žádný účinek a byla by přijata s naprostým klidem. (Pokračování textu…)