Jak vyvolat incubus

Jak vyvolat incubus

Hledání účinné metody sexuálního ukojení bez muže vyvoláváním démonů

Po odstranění Toho Prostředníka už nejsou systémovou Šelmou ženy pobízeny, aby prováděly svévolnou samosnubnost a plodily děti s nezamilovanými muži. Prostě proto, že byla odstraněna nutnost lidských vykonavatelů moci a veškerou moc může vykonávat jen elektronika a její algoritmy AI, děsivý výtvor lidských rukou. Tím pádem ženy nemají světem okolo ani žádné pobídky k provozování sexu s muži a může se u nich projevit naplno vztek a nenávist. Přesně jak Šelma zamýšlela.

Poslední instancí v ukojení ženského těla tak zůstává starý dobrý okultismus

V ženské pornografii hraje představa maskulinního zmocnění se ženského těla základní stimul vzrušení a orgasmu. Ženy při vládě Druhé Šelmy před odstraněním Prostředníka měly od Systému jeho naukami povoleno muže používat jako beta providery k sexuálnímu ukájení. Nyní jsou ženy vyučovány k tvrdému obchodování se svou sexualitou, za sex by prý měly požadovat plné služby poskytování a napodobování manželovo pozornosti. S tím samozřejmě reálně žádný muž nesouhlasí, takže tím éra sexuální iniciativy žen končí.

Média zahlcují lidi zprávami z oblasti astronomie

Média v poslední době vyvíjejí extrémní tlak v podobě chrlení zpráv z oblasti astronomie. Noviny, televize a především internet servírují tento typ zpráv s minimální frekvencí 1 za den, častěji však více. Toto se neděje náhodou.
Věda servíruje lidem „zaručené“ důkazy, že život určitě přišel z vesmíru a že přece „určitě“ tam někde ve vesmíru (ať už v naší nebo jiné sluneční soustavě) život musí být, protože tam vědci našli kyslík a vodu. (Pokračování textu…)

Popírači Boha se před Bohem třesou

Je zajímavé sledovat, že někteří lidé, kteří odmítají skutečného Boha, tak jak Ho popisuje Bible, sami sebe usvědčují, že v srdci o Bohu vědí a jsou si vědomi toho, že existuje.

Snadno to lze poznat, když takovému člověku řekneme o tom, že se jednou bude muset před Bohem zodpovídat za svůj život na tomto světě. Kdyby si dotyčný člověk byl naprosto jistý tím, co vyznává – že Bůh bible neexistuje, pak by ho informace o soudu nevyvedla jakkoli z míry, neměla by žádný účinek a byla by přijata s naprostým klidem. (Pokračování textu…)

Jak se zbavit strašení

Jak se zbavit strašení

Často dnes lidé hledají na internetu návody, jak se zbavit strašení v bytě

Po té, co člověk otevře Okno do duchovního světa, například iniciací, sebezasvěcením, hypnózou, spiritizmem, mohou na něho duchové démonů uplatňovat svůj vliv.

Jak poznat ducha v domě

V první řadě je nutné říci, že duchové démonů mohou působit pouze když si to lidé přejí, nebo když jsou lidé přesvědčeni, že duchové mají nad nimi moc. Propůjčení moci pouze v mysli lidé ale nedělají jen u neviditelných démonů. Lidé se podobně staví například i k úřadům státní moci či k jiným věcem. Lidé si třeba myslí, že něco nejde změnit a pořád se podle toho řídí a nechají se tím ovladát. Přitom veškerá moc oné entity pochází z toho, že ovládaní neznají či nechtějí znát Pravdu.

Duch, kterému lidé zasvětili určité místo se nazývá teritoriální démon. (Pokračování textu…)

Řeš problémy podle pořadí důležitosti

Řeš problémy podle pořadí důležitosti

Pokud se nacházíme na palubě lodi, která právě najela starou minu a do podpalubí se valí spousta vody, NENÍ VHODNÝ ČAS na to začít řešit způsob žehlení halenek lodních stevardek.

Stejně se chovají Církevní Organizace, které nevyučují, co se ve Světě odehrává a jaké věci jsou smrtelně nebezpečné. Nechají své členy, aby si nasbírali co naleznou a konzumovali to.

Ten, kdo přeci jen začne žehlení v tento kritický okamžik řešit, je:

  • hloupý či obelhaný někým dalším a rozhodně by neměl o činnosti na lodi rozhodovat
  • nepřítel, který chce, aby všichni na lodi zemřeli.

Neexistuje žádná třetí varianta. Každý den však křesťané tímto způsobem řeší své problémy. (Pokračování textu…)