Boží království na Zemi začalo s prvním příchodem Ježíše krista

Hereze o tom, že bude na Zemi v budoucnu tisíciletá říše, ve které budou lidé naprosto povinni žít bez tělesných pudů a zákonitostí, je forma Bezzákonnosti. Tato hereze se zcela shoduje s vládou Bezzákonného a Mluvícího Obrazu.

Boží království na Zemi je nyní. Začalo s prvním příchodem Ježíše na Zemi. Mezi velice rozšířené bludy patří antikristovské učení, že Ježíš teprve přijde kralovat v jakési budoucí tisícileté říši. Že Ježíš Kristus přijde vytvořit jakousi novou republiku, ve kterém by měla být Ježíšova policie a Ježíšovo úřady, a všichni by najednou byli zmanipulování k tomu, aby byli hodní a poslušní. Z lidských myšlenek že by mělo být nějak odstraněno zlé smýšlení a Ježíš že by je pak tisíc let vyučoval, jak být lepšími lidmi (což nedává smysl, protože by jimi už museli být).

Tato představa je zcela shodná s vládou Bezzákonného. Lidé si představují, že Spravedlnosti je možno dosáhnout Bezzákonně.

Views: 4495