Přikázání Nezobrazíš je vydané kvůli tomu, že věci, které přijímáme očima se do našeho mozku zapisují, jako by to byla pravda. Pomocí fikce se tak rychle dostaneme k vyznávání Nepravosti.

Se zobrazováním Ježíše Krista se můžeme setkat zcela běžně, ať už v kostelích, nebo v literatuře pro děti, filmech, videích apod.  Ve skutečnosti ovšem neexistuje žádné oficiální vyobrazení Ježíše Krista, o němž by bylo možné říct, že takto Ježíš skutečně vypadal. (Bajky o turínském plátně zajisté za měřítko považovat nelze).

Přesto je Ježíš vyobrazován s podivuhodnou shodou po celém světě jako vousatý muž s laskavým obličejem. I ten největší ateista, pokud je konfrontován s tímto vyobrazením, zareaguje slovem “Kristus” nebo “Ježíš”. Očividně nejde o náhodu, ale promyšlenou kampaň, jak dostat do povědomí lidí určitou podobu a pevně ji propojit se zcela konkrétní osobou.

Zejména pokud jde o film, je možné pozorovat zřetelný vývoj k horšímu. Ještě v historickém velkofilmu Ben Hur je jasně patrná úcta tvůrců k přikázání Nezobrazíš, když v žádném záběru není vidět obličej herce, ztvárňujícího Ježíše Krista. (Postava herce je snímána vždy zezadu nebo z tak velké dálky, že jakékoli detaily nejsou rozpoznatelné). Pozdější díla docela klidně ukazují podobu filmových “Ježíšů” a nijak se nepozastavují nad tím, že zde není něco v pořádku.

Je zarážející, že ani křesťany toto naprosto neznepokojuje. Křesťanští rodiče s klidem ukazují svým dětem různé obrázky “vousatého muže” a učí je, že toto je Ježíš.

Úskalí spočívá ve dvou věcech:

– Jednak je jakékoli vyobrazení Ježíše jasným porušením druhého přikázání o zobrazování Boha, protože Ježíš Kristus není nikým menším než Bohem. Výmluvy, že někteří lidé potřebují vyobrazení pro lepší představu, naprosto neobstojí. Písmo říká, že Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Židům 11,1  Ježíš Kristus je živý a skutečný a žádná lidská představa nám nepomůže prohloubit vztah s Ním. Lidé, kteří si zafixují určité zobrazení, mají tendenci se obracet ne ke skutečnému Ježíši, ale k tomuto zobrazení. (Ať už jsou si toho vědomi, nebo ne.) Věřící v římskokatolických modlostáncích se běžně klanějí před sochami a obrazy, na nichž je zobrazen (údajně) Ježíš.

– Další problém je nutno hledat v tom, že určitá představa vzhledu spojeného s osobou Ježíše, je hluboce vrytá do mysli obrovské většiny lidí po celém světě, bez ohledu na rasu, národnost či vyznání. Zde je nutno spatřovat něco víc než jen snahu některých křesťanů poskytnout lidem “představu Ježíše”. Osobně jsem přesvědčena, že za touto kampaní je plán vnutit lidem jednotnou představu toho, jak Ježíš Kristus vypadá, tak, aby ho “poznali”, a že jde o přípravu pro poslední dny velkého Satanova svodu, kdy se Bezbožník, Syn zatracení, bude vydávat za Boha. Satan potřebuje, aby identita falešného boha byla nesporná a rozpoznatelná pro celý svět.

Pokud se vám zdá, že jde o přehánění, zkuste si vyhledat na internetu, v knihách nebo ve svém okolí nějakou sochu, obraz, kresbu zobrazující Ježíše Krista. Nikdo z vás nebude potřebovat žádný titulek nebo nálepku se jménem “Ježíš”, vaše mysl okamžitě zareaguje na základě podoby, kterou vidíte a první vaše asociace bude právě “Ježíš”.

Křesťané, kteří skutečně a vážně touží následovat Boha a uctívat Jej v Duchu a v pravdě, musejí aktivně svou mysl usměrňovat a stále znovu odmítat asociace, které jim mysl podsouvá. Při čtení Nového Zákona nenarazíme na žádnou pasáž, která by se zabývala přesným vykreslováním Ježíšova vzhledu a sám Ježíš své učedníky nikdy nevedl k tomu, že si Jej mají zobrazovat a vytvářet Jeho sochy.  “Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ Jan 20,29

Shrňme si:

Neexistuje žádný spolehlivý a směrodatný zdroj, podle něhož by bylo možné vykreslit podobu Ježíše Krista.
Ježíš je Bůh a Boží slovo jasně říká: Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho (tedy ani zpodobením nějakého člověka), co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Exodus 20,4-5
Fakt, že velká většina lidí má zafixovaný určitý obraz společně s asociací “Ježíš Kristus” svědčí o tom, že vrytí tohoto spojení do mysli milionů lidí má nějaký cíl a nejde o náhodu.

Příbuzné články

 • Nemodlete se za to, aby Bůh NEKONAL svůj záměrV kostelích se učí bludy proti Bohu Řada Církevních Organizací začíná vyučovat své členy, že se mají a mohou modlit, aby se neuskutečnilo to, co Bůh v Písmu ohlásil jako svůj záměr. Poměrně často se setkáváme se zcela vážně míněnými modlitbami, aby Bůh nesoudil, nezničil tento svět. V Písmu ale…
  Tags: se, v, a, že, n, rozsuzujte, slovník
 • Nebezpečná past lucidního sněníLucidní snění se dostává do popředí zájmu mnoha lidí, k čemuž přispívá i zpopularizování tohoto fenoménu Vědou. Toto není náhoda, ale součást do detailu promyšleného plánu. Pojem lucidní snění označuje (údajně) sen, při němž si člověk nejen uvědomuje, že sní, ale je také schopen svůj sen ovládat. Vědci, kteří donedávna tento jev…
  Tags: se, a, že, v, o, s, n, proroctví, rozsuzujte, slovník
 • Dvojtá kletba vyrčená Mluvícím ObrazemKletba je mechanizmus, jak dostat do vlivu manipulace kohokoliv, kdo věří emitentovi KLETBY. Bezbožník Ohavnost bude potřebovat vystupovat jako univerzální zachránce a spasitel lidského pozemského života ve všech jeho aspektech. Proto potřebuje vytvořit univerzální kletbu ohrožení života lidí. Zde přichází na řadu Mocnosti. Použije na to kletbu MOCNOSTÍ NEŽIVÝCH ve…
  Tags: a, proroctví, rozsuzujte, slovník
 • Můj život se zasvěcovacím mistremMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
 • Nesnášíš náboženství? Bůh takéNesnášíš náboženství? Bůh také Většina ateistů má jistě za to, že křesťané jsou nějací šířitelé jakéhosi spasení, chodí do kostela uctívat papeže nebo se shromažďují ve sborech a tam plánují příchod Aštara Šerana s Ježíšem v patách nebo rozdávají časopisy Strážná Věž, které píší o příchodu Ježíše a proto musíte…
  Tags: a, se, s, v, o, n, rozsuzujte, slovník
Translate »