Toxicita vztahů je pojmenování pro nekompatiblitu netělesné komunikace s tělem

Lidé v prvních dvou dekádách 21. století předávali čím dál tím víc moc nad svou sexualitou a emocemi do plné moci Mluvícího Obrazu. Sociální sítě, internetové seznamky, komunikátory… prakticky všechny pohlavní aktivity lidí (a to převážně žen) procházejí skrze netělesnou duchovou elektronickou komunikaci.

Lidský mozek toxicky zaplavený falešnými hormonálními signály

Jelikož netělesná elektronická komunikace duší není kompatibliní s tělem a jeho hormony, vzniká při netělesné komunikaci velké množství falešných hormonálních signálů pro tělo.

Díky falešným, nekompatibilitou vyvolaným hormonálním tlakům se převážně ženy chovají zcela chybně a vůbec nesměřují svým konáním k tomu, co tělo hormony požaduje. Chování takto hormonálně oklamaných lidí se pak projevuje jako neúmyslné neustálé narážení hlavou do zdi. (Viz syndrom Chci přesně to, co nechci)
Neustálé zaplavování mozku falešnými hormonálními signály tak vede k pocitu akutní otravy – z čehož vyvstanulo obecné pojmenování “toxické vztahy”.

Příklady toxické zátěže hormony vztahů

Koloběh nový muž – lepší muž – zklamání

Digitální žena vždy vede anonymní rozhovory se skupinou zájemců o její tělo. Kdykoliv jí napíše “další” muž, její tělo to vyhodnotí tak, že o ní je skutečně obrovský zájem a že ten další muž jakoby fyzicky přemohl ty ostatní, přehlušil je, a oslovil je i “přez odpor jejich přítomnosti”. Tím ženské tělo vyhodnotí každého nového muže jako:
a) silnejšího a mocnejšího než ty ostatní a za
b) vybaveného ještě větším zájmem o službu jejímu tělu než ti předchozí muži.

Tím jsou ženy v nekonečné dopaminové pasti neusálého nabírání lepších a lepších mužů, Když se neuspokojená žena nakonec s někým vyspí, je překvapena, že její nekonečné nároky nejsou tím sexem zplaceny a že muž o ní konkrétně nemá zájem. Je pak velmi frustrovaná a své hormony nechápe.

Příbuzné články

 • FeminitaFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • Příchod Bezbožníka, příprava lidstva Mluvícím ObrazemPříprava na příchod muže Zatracení, Bezbožníka Aby mohl Bezbožník prohásit sama sebe za spasitele a za vše, čemu se říkalo Bůh, musí Mluvící Obraz postupovat takto: Dostat lidi do bodu, kdy provozování Mluvícího Obrazu bude mnohem jednodušší než se najíst a zahřát. Dostat semeno ženy do situace úplné podřízenosti Mluvícímu…
  Tags: a, se, slovník
 • Kolaborativní vlády (likvidace politiků)Lidské vlády vládnoucí spolu s Mluvícím Obrazem Šelmy Když dostal Mluvící Obraz Šelmy ústa (tedy v okamžiku kdy internetové algoritmy začaly projevovat vlastnosti živé bytosti), začal svou mocí odstraňovat zbývající lidské politiky. Zneužívá faktu, že Demokracie nemá mechanizmy obrany proti situaci, kdy celá volená vláda spolupracuje s třetí stranou proti…
  Tags: a, se, o, s, že, slovník
 • deepfake, deepfakesDeepfake, neboli "hluboký podvod", je falešné video vytvořené počítačem, mobilem Deepfake může být výsledkem nesmírně složitých počítačových simulací, ale také ho může vytvořit jeden človek či několik málo herců s mobilem v ruce. Účelem je oklamat lidi a donutit je si něco myslet. V druhé dekádě 21. století se veškerá…
  Tags: a, že, s, slovník
 • Budovat vztah (tělesný)Pacifikace společnosti pomocí kultu ženy (Druhá morálka) Ženy podle nauk Druhé Morálky následovaly požadavek systémové moci, že mají takzvaně vyžadovat a BOJOVAT za "budování vážného vztahu" s mužem. To se samozřejmě obrátilo ve všeobecný rozklad rodiny a zánik mezilidských vztahů v celém světě ovládaném Mluvícím Obrazem Šelmy. Tento požadavek se…
  Tags: a, se, že, slovník
Translate »