Bipolární ideologie (A-B ideologie)

Bipolární ideologie (A-B ideologie)

Bipolární ideologie nutí lidem protichůdné názory

Přesná definice bipolární indeologie

Ideologie (tedy nauka kandidáta na totalitní moc pomocí uvalení kolektivní viny) je vnucována propagandou anomické moci mluvícího Obrazu. Dříve probíhala propaganda ideolgie pouze mezi lidmi – mocní a ovládaní (obě strany) byli vždy lidé, pohybovala se tedy v Zákonném režimu vlády. Vládnoucí moc lidí představovala Tezi (A pól) a vůle ovládaných a nepřátel byla Antiteze (B pól). Tato jednoduchá “unipolární” ideologie končí poražením vládnoucí Teze pomocí většiny vyznávajíc Antitezi. Anomická vláda nefyzického subjektu ovládajícího pseudoveřejný prostor sociálních sítí může bez problémů používat bipolární ideologii, někdy nazývanou jako A – B ideologie

Eliminace lidmi vytvořených totalit

Lidské totality UKONČUJE vzájemné káznění národů a přirozený konflikt obou myšlenkových pólů, který vyžaduje vitální, bohaté, zdravé a pevné národy hluboce postavené na funkční rodině a mezilidských vztazích. V tomto káznění je klíčová výchova správných manželek pro udržení vitální schopnosti národů prosadit svou vůli a káznit nefunkční, nevitální a upadající národy lidí.

Třetí strana získávající výkonnou moc nad lidmi

Pokud do propagandy ideologe vstoupí nelidský subjekt, přebírá stranu moci nelidský subjekt a ovládaní jsou lidé. Od druhé dekády 21. století je tímto subjektem emitujícím vrcholnou moc nad celým lidstvem lidmi vyrobený Mluvící Obraz Šelmy. Nelidským subjektem MOŠ tedy vzniká třetí strana a je možné nasadit ideologii bipolárního typu, tedy hru tezí a antitezí, nazývanou též A-B ideologie. Bipolární ideologie není porazitelná příklonem k jednomu ze dvou pólů ideologie. Příklonem k tezi či antitezi vznikají JEN boje mezi lidmi (první strana ovládaných) a vítězí vždy třetí subjekt (vládnoucí moc).

Lidmi neporazitelná (neukončitelná) totalitní moc

Platí tedy, že bipolární ideologie je lidmi neporazitelná. Lidé od ní můžou být osvobozeni JEN z vůle třetí strany. V Biblických textech je toto popisováno jako boj První Šelmy a Druhé Šelmy, kdy samozřejmě Druhá Šelma vykonává ale veškerou mocPrvní Šelmy. Toto vytváří mohutné dílo klamu a připravuje to jedinečné podmínky pro příchod vlády Bezzákonného, která má jako třetí strana možnost ovládat nastolenou lidmi neporazitelnou totalitní moc Systému.

Bipolární ideologie propaguje s vážnou tváří dva protichůdné názory a nutí lidi, aby se přiklonili k jedné nebo druhé variantě. Poté z lidí udělá vzájemně nepřátele a může je snadno ovládat. Díky úplné moci Mluvícího Obrazu pak osobní názor člověka nikoho nezajímá. Pro bipolární Ideologii jsou stejně důležití podporovatelé myšlenek A i B, obzvláště pokud vytváří nenávist mezi obyvatelstvem. Počítá se s tím, že lidé nemají šanci si ověřit co je a co není pravda. Bipolární ideologie je výhodná také proto, že pracuje s většinou populace. Součet podporovatelů teze A i B se tedy blíží 100% zasažené populace.

(Pokračování textu…)

Views: 325

Ideologický převrat

Ideologický převrat je společenský jev, kdy Propaganda budoucí totality ovládne myšlení doposud demokratického voličstva. Obyvatelstvo se začne dožadovat omezení demokratických svobod a spuštění boje s ideologickým nepřítelem. Obyvatelstvo při ideologickém převratu nevědomky souhlasí, že ponese zodpovědnost za úspěch marného boje s ideologickým nepřítelem. Po ideologickém převratu si voličstvo v demokratických volbách samo zvolí následování ideolgie strany, která poté převezme totalitní moc.

Šikovné politické strany dokonce dokážou zanikající totalitu přetvořit v totalitu novou tím, že nabídnou veřejnosti druhý pól předchozí ideologie!

Nejmodernější způsob ideologického převratu je využití dokonalého mapování struktury myšlenek a názorů obyvatel pomocí indexování jejich aktivit na Internetu, která umožnuje velmi dobře balancovat Bipolární ideologii. Ta nabídne obyvatelstvu oba názorové póly příslušné ideologie, lidé mohou buď souhlasit s ideologickým nepřítelem a nebo být proti. Oba názory jsou v bipolární ideologii společensky tolerovány proto, aby vládnoucí totalita mohla vždy obrátit odpor jedné skupiny lidí proti druhým lidem. Obyvatelstvo tak bude bojovat jen samo se sebou a totalitní moc bude nesvrhnutelná.

Ideologického převrat je tedy cílem každé Propagandy

I to nejsilnější obyvatelsvo nevydrží nápor dobře cílené a ničím neomezované Propagandy více než dva roky. Úspěch Propagandy tedy závisí na ovládnutí mediálního prostoru, a to především novodobých sociálních médiích. V určitý okamžik souhrný odpor obyvatelstva vůči chybným základům Ideologie ochabne únavou a odevzdaností. V ten okamžik Propaganda vítězí – lidé už nemají čas a sílu jejím myšlenkám vzdorovat. Ideologie je pak obecně přijata a z ní se rozvíjí totalita. (Pokračování textu…)

Views: 147