Neustálý rádiový kontakt mezi velitelstvím a jednotkou je za posledních sto let běžný u vojenských a polovojenských organizací. Možnost přenosu aktuálních informací v reálném čase pomocí rádiových vln velice zlepšila “efektivitu” vojenských a záchranných akcí. Tam má rádiový kontakt své místo. V případě vojenských aktivit se dá lépe a rychleji zabíjet a ničit, v případě záchranných operací zase lépe a rychleji zachraňovat.

Zásadní rozdíl mezi nasazením radiového styku ve válce a v mezilidských vztazích

Ve válce a v záchranných operacích CHTĚJÍ být všichni o všem informováni, neboť na počátku operace všichni ví, kdo je na jaké straně, a pak začíná akce. Radiovou komunikaci všichni chtějí, neboť bojují v ten okamžik za stejnou věc a vědí, že po bitvě si budou užívat klid bez neustálého visení u vysílačky.

V mezilidských vztazích ale PŘERUŠENÍ komunikace vzdáleností má SVÉ NEDÍLNÉ MÍSTO. Prostě v životě lidí se počítá s tím, že se uvidí jen OBČAS, a mezitím se musí utužovat, tříbit a promýšlet své potřeby. Nelze “zefektivnit lidské vztahy” pomocí rádia, tak jak je tomu u vojenských operací. Mezilidské vztahy jsou vztahy z principu proměnné, založené na zcela jistém a nutném rozlučování (vztah dítě-rodič, který je určen k výchově dětí pro ODCHOD), nebo na nespravedlivém výběru toho nejlepšího kandidáta (vztah muž-žena, kdy si muž nespravedlivě vybírá s jakou ženou bude žít. Žena si nespravedlivě vybírá, s kým bude spát. V ideálním případě se oba shodují).

Používání mobilů ve vztazích už se nedá zastavit ani korigovat. Vše bude směřovat k tomu nejhoršímu výsledku

Z výše uvedeného je patrné, že možnosti, jaké nám dává mobilní komunikace, jsou velmi příznivé pro řízení vojenské (a podobné) operace, ale často vysloveně konfliktní v nasazení při “řízení mezilidského vztahu”. Konflikty vznikají v okamžiku, kdy se jeden člověk “spravedlivě” dožaduje, aby druhý člověk dodržoval něco, co je z principu věci rovnou nespravedlivé.

V mezilidských vztazích se velitel operace volí sám a ostatní jsou vojáci, i když něchtějí

Na rozdíl od vojenských operací totiž v mezilidských vztazích často jen jeden chce zrovna být velitel, zatímco druhý chce mít radiový klid a řešit své věci. Vysílačka, kterou ale oba drží v ruce, logicky potvrzuje, že jsou oba v polovojenském režimu vztahu. Jen sama existence mobilních telefonů polovojenský režim téměř “nařizuje”. A to ještě není úplná geolokace lidí navzájem.

Výsledkem tohoto konfliktu je nutnost použití LHANÍ k tomu, aby bylo možno provozovat mezilidské vztahy a nikoliv válku. Používá se tedy lhaní ve všech podobách. Na otázku, kdy je použití radiové komunikace nutné a kdy naopak nevhodné pro mezilidský vztah, není z hlediska potřeb těla MOŽNO ODPOVĚDĚT. Lidské tělo si návaly vášně, žárlivosti a strachu zodpovídá někdy tak a někdy tak. V některých okamžicích emoce říkají “teď je dobré volat”, jindy rozum říká “nebudu volat”.

Tento tělesný rozpor řeší mysl člověka pomocí lhaní. A aby mohl člověk toužící milovat spravedlnost otevřeně lhát svým bližním, musí do své mysli přijímat nejrůznější “učení a filozofie”, proč je právě takové momentální lhaní dočasně správné a přijatelné.

Kuriozní situace a jevy, které vyplývají z nasazení polovojenského radiového režimu do mezilidských vztahů

  • Člověk komunikuje i když nechce komunikovat. Ať udělá co udělá, nemůže se vymanit z polovojenského režimu. Vypnutím telefonu nebo típnutím hovoru člověk říká jasnou NEGATIVNÍ odpověď na požadovanou otázku od “velitele”.
  • Pravda říkaná do telefonu zní velice často jako PODVOD pokus o neumělé lhaní. Proto je paradoxně mnohem lepší často říci “veliteli” do telefonu lež, než se pokoušet o vysvětlení komplikované situace.
  • Náhlý hovor může vést k nevyřešitelnému dilematu, kdy nás dotyčný velmi našval tím, že zavolal a něco chce, ale nechcete mu ublížit tím, že mu řeknete, že vás to štve. Lidé potom podvědomně lžou, protože si neuvědomují, že ten tlak, který na ně díky rádiu a polovojenskému režimu života s vysílačkou vyvíjí okolí je vlastně NEPŘIROZENÝ.
  • Hodné matky a vzorné manželky, které by jinak byly úplně dokonalé ve své přirozené roli, se pomocí radiového kontaktu mohou stát nesnesitelnými veliteli operace s názvem “soukromý život”

Když se lidé spojí, učiní vše, co si usmyslí

Stejně jako v případě Babylonské Věže, i v případě mobilních telefonů a jiné komunikace se člověk usmyslel provést něco, čím by rozšířil své možnosti a “udělal si jméno”. Je to nezastavitelný proces potřeby lidstva jako celku.

Studujte v Bibli v popisu nejposlednějších událostí a chování lidí v poslední době světa. Tato problematika je tam popsána.

Share This