Mariánský kult vychází z bezzákonného předpokladu

Mariánský kult vychází z bezzákonného předpokladu, že panně Marii vzniká nárok na vyučování. Ač feminní bytost, ospravedlňuje si svůj nárok na vyučování proto, že je matka Ježíšova. Staví se do role Ježíšova pochazitele a zaštiťuje se tím. Toto je základní argument římskokatolické církevní organizace, proč by klam Mariánského kultu měl být validní – protože v něm údajně “panna Maria” staví Ježíše do pozice svého dítěte. Feminní královna nebes si v Mariánském kultu vymiňuje Zákonnost svých prohlášení tím, že je údajně matka Ježíšova a tím pádem v jejích slovech musí být Zákon.

Součástí Mariánského kultu je samozřejmě také modlení se k jezulátku, protože jezulátko je ještě dítě, pro kterého je v emocionální kaskádě pochazitel matka. Ovšem předmětem křesťanské víry je dospělý Ježíš Kristus, ne Ježíš jako dítě. Ježíšovo dětský věk v tomto není z principu vůbec směrodatný z hlediska učení, protože v dospělém věku Ježíše pro něj již nebyla a není jeho matka Marie. Proto veškeré Ježíšovo učení započalo až v jeho dospělosti. Satan v klamu Mariánského kultu rád staví i všechny lidi do role dětí panny Marie, a Marii staví do role zdroje a pochazitele Zákonnosti. Dospělá panna Marie je ovšem manželkou Josefovo a dítětem Božím, tudíž zde není žádný prostor na vystupování panny Marie jako zdroje Zákonnosti vůči dospělému Ježíšovi.

Základním argumentem mariánského kultu tedy je, že Marii do pozice pochazitele Zákonnosti jí údajně elevuje skutečnost, že byla matkou malého Ježíše.

Views: 4130