Anateická hierokracie se potřebuje ohánět představou civilizací existujících bez Boha

Koketování s myšlenkou na mimozemské civilizace a na mimozemský civilizace existujících mimo Boha je pro křesťana extrémní formou rouhání, nebo je přímo synonymem pro odpadnutí od víry. Pro křesťana to znamená, že přemýšlí nad možností, že nás Bůh vlastně tahá za nos. Že kromě nás si stvořil ještě další civilizace (představované většinou lepší než nás) a všechny údaje v Bibli jsou prostě jen lokální dezinformace pro místní civilizaci.

NEPŘIPOUŠTĚJME SI TYTO ROUHAČSKÉ MYŠLENKY A OČISTĚME SVOU MYSL OD TOHOTO FALEŠNÉHO UČENÍ PŘIJÍMANÉHO SKRZE VĚDU A SCI-FI FIKCI. KDO PŘIJÍMÁ TOTO UČENÍ, MUSÍ SE OČISTIT, NEBOŤ ZTRATIL VEŠKEROU JISTOTU V TO, CO JE PRAVDA.

Jinými slovy: Kdo si připouští existenci mimozemského života, ten pak už musí věřit a uznat, že cokoliv se zjeví “z Nebe” je pro něj už nutně přijatelná pravda. Od nikoho, ani od anděla z Nebe ale nesmíme přijmout nějaká jiná, dodatečná učení.

Jelikož ale Otřesná Ohavnost Zpustošení stojí tam kde by stát neměla, jsou myšlenky na mimozemské civilizace nekonfliktě přijímány Cirkévními Organizacemi jako pohodová myšlenka.

Views: 1294