Mnozí se naučili tvrdit, že lidská manželská láska a láska otcovská jsou jen pozemské dočasné potřeby, sloužící k oplodnění a rozmnožení lidí. Že je to jen tělesný pud z Mocností, který si nemáme ve světě zamilovat, protože zanikne jako něco nečistého.

Toto je stejné jako říci Bohu Otci, že jeho láska agapé k nám je jen dočasný chtíč, sloužící k tomu, aby si pořídil Syna a stvořil nás, své děti.

Kdo si toto myslí, přijal otřesnou ohavnost zpustošení a naplnil srdce našeho Otce nevýslovným žalem nad naprostým odstoupením lidí od Boha.

Toto je nejvyšší a konečná forma rouhání.

Views: 68