V tomto článku hovoříme o “filozofii” v její rovině, kdy se zabývá duchovnem a základními otázkami života.

Filozofie je učení, vytvářející odpovědi na otázky pro lidi, kteří nemilují Boha

Jelikož je filozofie učením proti Bohu Stvořiteli, její odpovědi nikdy nemohou dospět k poznání Pravdy(Protože učení samo sobě cestu k poznání Pravdy uzavírá). Odpovědi filozofie na různé otázky ale VYTVÁŘEJÍ dobré ILUZE pro různé lidi, podle jejich osobních představ o takzvané “vlastní pravdě”. (Tato “vlastní pravda” se správněji nazývá iluze)

Filozofie si sama určuje své hranice a vymezuje si, co v jejích úvahách může být “pravdivé” a co nikoliv, takže odpovědi nehledá, ale tvoří. Pokud se někomu zdá, že je filozofie k Bohu přátelská je na omylu.

Filozofie je pravý protiklad Bible a Boží Pravdy, tím pádem je slučitelná se satanismem

Tím, že filozofie je věda bezbožná, jsou velice často její stěžejní díla víceméně shodná s produkty satanismu. Proto filozofie satanismu ničím neodporuje filozofii “normálního člověka”. Shoda nastává proto, že ve filozofii i v satanismu je oslovován tělesný rozum člověka. Nikdo se nemůže ubírat cestou “částečně křesťanskou” a “částečně filozofickou”. Pokud to tak vypadá, je to cesta falešného boha a falešných učení.

Ze stejného důvodu není vůbec možné křesťanské učení slučovat s filozofickými naukami, což se velmi často stává v klamné křesťanské fikci.

Filozofové – často aktivní práce zaměřená proti Bohu

Filozof je člověk, který je si jist, že Bible nemá pravdu a že Boží slovo je nepodstatný žvást a má představu, že lidem přinese novou nauku “novou filozofii”, jak se mají na věci života dívat. Ironicky (ale velmi logicky) se filozof často spojí s naukou démonů, a zatímco jedním slovem pomlouvá Boha, druhým slovem vyučuje a obhajuje učení Satana. Prověřte tato tvrzení například na životopise významného filozofa http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche

Každý, kdo miluje Boha a Pravdu ví, že dalšího filozofování není třeba.

Views: 1801