Někteří lidé tvrdí, že fanatismus znamená bezvýhradné prosazování určitého souboru informací. není to správná definice.
Fanatismus je bezvýhradné prosazování informace bez dostatečných argumentů a důkazů jejich pravdivosti.

Horší je ale ten fanatismus, kdy je nejprve vybrána nějaká myšlenka k prosazování, a pak se všechny další informace manipulativně přizpůsobují požadovanému šíření LŽI.

Existuje tedy fanatismus z neznalosti a fanatismus za účelem cílené Manipulace, k cílenému šíření lži.
Mluvení o Pravdě musí logicky “vypadat také jako fanatismus”, zvláště pak těm, kterých se ta Pravda nepříjemně týká

Bezvýhradné prosazování názoru není fanatismus, pokud člověk má pro svůj postoj argumenty a důvěryhodné (tedy nesporné) informace. Křik “loď půjde ke dnu” na Titaniku, který právě zastavil po srážce s ledovcem se také nedá označit slovem FANATISMUS, i když tak mohl na mnohé působit. Vždyť tehdy si asi všichni přáli, aby ten křik byl jen fanatizmem. V tomto případě, stejně jako jindy v praktickém životě, nepomůže zákon přitažlivosti. I kdyby všichni pasažéři “věřili a myšlenkami přitahovali”, že loď ke dnu NEPŮJDE, stejne půjde. Ani filozofické sezení a následné obvinění “drzého křiklouna” z šíření fanatické informace o potopení lodi vůbec nemění fakt, že loď jde skutečně ke dnu. Ti, kdo označují za fanatika argumentujícího člověka, a přitom neuznávají jeho argumenty či jejich vlastní argumenty nejsou věrohodné, tak činí neoprávněně.

Příklad tohoto jevu, fanatismus z neznalosti:

Uživatelé PC fanaticky odmítají Linux, přičemž veškeré jejich argumenty nejsou založeny na pravdě, neboť je možné přímo dokázat jejich lživost. Tito lidé, i když jsou nakonec všechny jejich protiargumenty vyvráceny jako nepravdivé, stejně zůstávají (fanaticky) u svého původního názoru a jejich odmítání Linuxu zůstává v abstraktní rovině nepodepřené skutečností.

Příklad tohoto jevu, fanatismus cílené manipulace:

Evoluční teorie o vzniku Vesmíru a Života náhodou. Neexistuje žádná informace ani vědění, které by dokazovalo nějakou z “Vědeckých představ” o vzniku a vývoji Vesmíru a Života na Zemi. Všechny takzvané důkazy jsou jen “vymyšlené věci” proto, aby jako dokazovaly, že “by to bez Boha bylo také možné”. Důkazy o Evoluci neexistují, naopak existují důkazy, že evoluční teorie NENÍ pravdivá. Přesto za účelem manipulativního lidského sebepřesvědčování, že Bůh neexistuje, je tento fakt dál ignorován a jsou stále fanaticky šířeny lži.

Views: 3700