Sdílej:
j grey - Demokracie, totalita, ideologie a propaganda - stručné vysvětlení Přečteno 710 krát.

Stručný a jasný popis základních pojmů totalitních systémů

V naší společnosti se velmi mluví o demokracii a totalitě. Málokdo ale dokáže popsat, čím se oba systémy liší a jak se od sebe poznají. Tím pádem často není jasné, jak se přesně pozná, že demokracie končí a nastupuje totalita.

Největší nebezpečí pro demokracii je nástup bolševických myšlenek. Toho se před staletími bály všechny západní státy. Obávaly se vlivu myšlenek ze Sovětského Svazu, které měly potenciál zlikvidovat demokracii a nastolit totalitu. Ale proč vlastně se bály? To jsou ty bolševické myšlenky opravdu tak dobré a silné?
Nejsou náhodou skutečně tak pokrokové, že se jich staré struktury bojí?

Vůbec totiž nejde o pokrokovost myšlenek. Jde jen o práci s myšlenkami masy. Využívá se zde fakt, že lidé nemají moc času se zabývat politikou. Že lidé jsou pyšní, že mají strach a chtějí se mít lépe. Chtějí mít vizi budoucnosti. To vše klidně vymění za svobodu.

V obou systémech jsou lidé chytří a lidé hloupí. V obou je většina, která detaily neřeší, a menšina, která vládne a živí se vládnutím. Demokracie je ale nejdokonalejší systém obecné vlády, neboť chytré staví proti sobě a nutí je zabývat se reálně existujícími problémy masy. Běžný člověk se o řešení veřejných problémů nestará. V demokracii se ale vládnoucí zodpovídají za svou práci právě těmto lidem. Vládnoucí mezi sebou bojují o to, kdo lépe vyřeší problémy masy. A v tom je genialita demokracie. Ale už jsme u toho, co odlišuje demokracii od totality. Ve hře je totiž zodpovědnost za věci obecné!

Princip bolševického převratu. Aneb od demokracie k totalitě

V demokracii se za každý obecný neúspěch při řešení reálných problémů musí chytří lidé z vlády zodpovídat. Vina za neúspěch je vždy ze samotného principu demokracie vinou vlády, a nově volená vláda má chybu vyřešit. Můžeme tedy říci, že v demokracii má za věci obecné zodpovědnost vždy vláda.

Bolševické myšlenky umožňují skupině chytrých lidí převzít kompletní výkonou moc

Provádí se to takto: – Tato skupina definuje svou propagandou novou skupinu problémů tak, aby za řešení problémů bylo vždy zodpovědno obyvatelstvo. Tak, aby problém neměl reálné řešení – a aby nebylo jasné, jakou cestou se má dosáhnout jeho vyřešení. Problém se musí propagandou démonizovat, i když ve skutečnosti vlastně nikoho netíží, nebo ani do té doby neexistoval. Tato skupina myšlenek se jmenuje IDEOLOGIE. Ideologie se propaguje mediální činností nazývanou PROPAGANDA.

Všechny tyto vlastnosti nové ideologie jsou klíčové k provedení převratu. Bolševická totalita totiž musí být alespoň jednou ZVOLENA v regulérních demokratických volbách oklamanou veřejností. Možná vám to již něco připomíná!

Co je tedy ten bolševizmus?

V podstatě je to způsob komunikace vlády s veřejností, kdy jedna skupina chytrých využívá strach a pýchu veřejnosti a žene je do boje který nelze vyhrát. A to proto, aby tito vládnoucí neměli nikdy vinu za trvalý neúspěch. Ba přesně naopak! V marném boji lidu bude vedoucí totalitní strana vždy ta nejlepší. Zdánlivě tedy nebude důvod volit vládu jinou. Naopak lid nebude nikdy dostatečně poslušný k tomu, aby boj vyhrál. A bude se dokonce sám dožadovat přísnějšího režimu vlády.

Nutno říci, že slovo bolševizmus je v tomto textu užíváno nekorektně. Ale vyznívá dostatečně emocionálně vhodně a proto je s jistou nadsázkou použito.

Základní poznávací znaky bolševické IDEOLOGIE

Bolševická totalitní ideologie tedy potřebuje univerzálního nepřítele lidu, který nejde porazit. Veřejnosti je to ale vždy jedno, protože většina se tím stejně nezabývá a vládě věří. Bolševická ideologie potom začne vyžadovat plnou občanskou poslušnost. Její plán boje s univerzálním nepřítelem MUSÍ být nejasný a nesmí být definováno čím a jak skončí. Toto je důležité, neboť tím se bolševická strana nemusí nikdy zodpovídat ze svých kroků.

Nejlepší je, pokud je zamýšlený ideální cíl naprostá chiméra a utopie. Tím je totiž zaručeno, že nemůže být nikdy dosažen a tím bude vládnoucí strana vždy ta jediná správně směřující a lid bude vždy viníkem toho, že se to nedaří. Je velmi důležité, aby správný bolševický univerzální nepřítel nebyl reálný problém, který by veřejnost skutečně ohrožoval.

Totalita musí z majetku učinit vinu

Aby totalití systém dobře fungoval, musí mít spolupráci většiny. Totalita využívá faktu, že bohatších lidí je v průměru mnohem méně než průměrných a chudých. Proto totalita nabízí průměrně bohatým a chudým zisk za cenu toho, že ospravedlní restrikce a zabavování majetku bohatších. Ale i tak je v totalitě nutné vytvořit obecný pocit veřejnosti, že mít nadbytečný majetek je vina.

Při spouštění totality se ideologie a její dodržování stane oficiální a hlavní doktrínou vlády. Z odporu jedinců vůči ideologii udělá vládnoucí třída trestný čin.

Příklady nám známých totalitních ideologií podle výše uvedeného klíče

Německý fašismus.
Jeho univerzální nepřítel byla jakákoliv rasa jiná než árijská. Plánem bylo obsadit celý svět – a pak s tím něco utopického udělat. Ve skutečnosti naprostá většina Němců má ráda jen Německo – a nikam jinam se stěhovat nechce. Utopií byla rovněž pouhá myšlenka, že Německo může skutečně porazit celý zbytek planety. Nikdo z Ruska a z Anglie Němce vojensky neohrožoval.

Rudý socialismus.
Univerzální nepřítel je třídní nepřítel, tedy blíže nedefinovaný bohatý člověk. Plánem bylo nastolit na celém světě komunismus, kdy vše bude pro každého zdarma. Utopií bylo, že lidé se zbaví své přirozenosti, všichni budou čestní a naprosto věrní společenské spravedlnosti. Za nefunkčnost této myšlenky samozřejmě vždy nesl vinu lid, který se k těmto bolševickým ideálům hloupě sám zavázal. Nikdo ze Západu obyvatelstvo Východního bloku neohrožoval, neboť nevěděl proč. Agrese byla vedena vždy z Východu.

Zelený eko bolševizmus.
Univerzálním nepřítelem je počasí, které prostě ovlivnit nejde. Utopií je, že bude na planetě vždy teplota stejná, plus mínus půl stupně. Za neúspěch tohoto marného boje vždy bude moci nehodný a neposlušný lid. A zelená totalitní vláda bude jediná správně konající.

Doporučení na závěr

V demokratickém parlamentu by měla být kontrolní skupina, která by zablokovala další jednání vlády kdykoliv, kdyby někdo začal prosazovat bolševické ideologie. Tedy ideologie abstraktních nebezpečí, s přesunutím zodpovědnosti – tedy nedefinovaný boj s neporazitelným nepřítelem, za jehož poražení je prý zodpovědné voličstvo. Tyto rozdíly mezi demokracií a totalitou by se měly vyučovat na základních školách.

Sdílej:

Related Posts

 • Postfaktická doba a její vliv na vztahy mezi mužem a ženou Systém zakazuje šířit informace o tom, že jev, nazývaný jako “postfaktická doba”, se nejvíce projevuje právě v mezilidských vztazích! Proto v pořadech a diskuzích o postfaktické době se nesmí vůbec zmiňovat, že terčem je především rodina a láska. I…
  Tags: a, v, se, že, slovník
 • apple 256266 1920 150x150 - Demokracie, totalita, ideologie a propaganda - stručné vysvětleníSlovo hřích znamená doslovně: "minout se cílem" Člověk který by chtěl následovat Boha, začne následovat něco úplně jiného, takzvaně  "sejde z cesty" a tím úplně míjí cestu za Bohem, což se jinak popisuje jako život v hříchu. Pokud takový člověk má z hříchu vyjít, musí si svůj špatný směr uvědomit…
  Tags: a, se, v, že, slovník
 • fig 06 11 2018 08 25 32 150x150 - Demokracie, totalita, ideologie a propaganda - stručné vysvětleníV kostelích se učí bludy proti Bohu Řada Církevních Organizací začíná vyučovat své členy, že se mají a mohou modlit, aby se neuskutečnilo to, co Bůh v Písmu ohlásil jako svůj záměr. Poměrně často se setkáváme se zcela vážně míněnými modlitbami, aby Bůh nesoudil, nezničil tento svět. V Písmu ale…
  Tags: se, v, a, že, slovník
 • newage 150x150 - Demokracie, totalita, ideologie a propaganda - stručné vysvětleníNěkdy slýcháme názory, že Duch Svatý přijatý po křtu člověka ochrání před vším a hlavně před pochybením. Není to ale pravda. Lidé si pořád můžou myslet a dělat cokoliv. Duch Svatý totiž člověka neposedne aby ho ovládal, ale pouze dává dar rozpoznání a rady. Vyčíslení tohoto poměru nechám na vašem…
  Tags: a, že, se, v, slovník
 • laptop 2562361 1920 150x150 - Demokracie, totalita, ideologie a propaganda - stručné vysvětleníProtože Věda sama o sobě prohlašuje, že existuje pro popření Boha Věda existuje proto, aby popírala Boha. Ve snaze přesvědčit nevěřící nebo upevnit svou vlastní víru se někteří křesťané (kreacionizmus) spoléhají na to, že Věda jim poskytne důkazy pravdivosti Bible a existence Boha, což je logická chyba. Písmo Svaté nás…
  Tags: a, se, v, že, slovník
Translate »