Sdílej:
j grey - Demokracie, totalita, ideologie a propaganda - stručné vysvětlení Přečteno 1167 krát.

Stručný a jasný popis základních pojmů totalitních systémů

V naší společnosti se velmi mluví o demokracii a totalitě. Málokdo ale dokáže popsat, čím se oba systémy liší a jak se od sebe poznají. Tím pádem často není jasné, jak se přesně pozná, že demokracie končí a nastupuje totalita. (Pozor, pojem “bolševismus” je v tomto článku použit nekorektně. Je použit kvůli svému negativnímu emocionálnímu náboji, obvyklému v běžné hovorové češtině. Správné by bylo nejspíše označení “extrémně levicová ideologie”).

Největší nebezpečí pro demokracii je nástup bolševických myšlenek. Toho se před staletími bály všechny západní státy. Obávaly se vlivu myšlenek ze Sovětského Svazu, které měly potenciál zlikvidovat demokracii a nastolit totalitu. Ale proč vlastně se bály? To jsou ty bolševické myšlenky opravdu tak dobré a silné?
Nejsou náhodou skutečně tak pokrokové, že se jich staré struktury bojí?

Vůbec totiž nejde o pokrokovost myšlenek. Jde jen o práci s myšlenkami masy. Využívá se zde fakt, že lidé nemají moc času se zabývat politikou. Že lidé jsou pyšní, že mají strach a chtějí se mít lépe. Chtějí mít vizi budoucnosti. To vše klidně vymění za svobodu.

V obou systémech jsou lidé chytří a lidé hloupí. V obou je většina, která detaily neřeší, a menšina, která vládne a živí se vládnutím. Demokracie je ale nejdokonalejší systém obecné vlády, neboť chytré staví proti sobě a nutí je zabývat se reálně existujícími problémy masy. Běžný člověk se o řešení veřejných problémů nestará. V demokracii se ale vládnoucí zodpovídají za svou práci právě těmto lidem. Vládnoucí mezi sebou bojují o to, kdo lépe vyřeší problémy masy. A v tom je genialita demokracie. Ale už jsme u toho, co odlišuje demokracii od totality. Ve hře je totiž zodpovědnost za věci obecné!

Princip bolševického převratu. Aneb od demokracie k totalitě

V demokracii se za každý obecný neúspěch při řešení reálných problémů musí chytří lidé z vlády zodpovídat. Vina za neúspěch je vždy ze samotného principu demokracie vinou vlády, a nově volená vláda má chybu vyřešit. Můžeme tedy říci, že v demokracii má za věci obecné zodpovědnost vždy vláda.

Bolševické myšlenky umožňují skupině chytrých lidí převzít kompletní výkonou moc

Provádí se to takto: – Tato skupina definuje svou propagandou novou skupinu problémů tak, aby za řešení problémů bylo vždy zodpovědno obyvatelstvo. Tak, aby problém neměl reálné řešení – a aby nebylo jasné, jakou cestou se má dosáhnout jeho vyřešení. Problém se musí propagandou démonizovat, i když ve skutečnosti vlastně nikoho netíží, nebo ani do té doby neexistoval. Tato skupina myšlenek se jmenuje IDEOLOGIE. Ideologie se propaguje mediální činností nazývanou PROPAGANDA.

Všechny tyto vlastnosti nové ideologie jsou klíčové k provedení převratu. Bolševická totalita totiž musí být alespoň jednou ZVOLENA v regulérních demokratických volbách oklamanou veřejností. Možná vám to již něco připomíná!

Co je tedy ten bolševizmus?

V podstatě je to způsob komunikace vlády s veřejností, kdy jedna skupina chytrých využívá strach a pýchu veřejnosti a žene je do boje který nelze vyhrát. A to proto, aby tito vládnoucí neměli nikdy vinu za trvalý neúspěch. Ba přesně naopak! V marném boji lidu bude vedoucí totalitní strana vždy ta nejlepší. Zdánlivě tedy nebude důvod volit vládu jinou. Naopak lid nebude nikdy dostatečně poslušný k tomu, aby boj vyhrál. A bude se dokonce sám dožadovat přísnějšího režimu vlády.

Základní poznávací znaky bolševické IDEOLOGIE

Bolševická totalitní ideologie tedy potřebuje univerzálního nepřítele lidu, který nejde porazit. Veřejnosti je to ale vždy jedno, protože většina se tím stejně nezabývá a vládě věří. Bolševická ideologie potom začne vyžadovat plnou občanskou poslušnost. Její plán boje s univerzálním nepřítelem MUSÍ být nejasný a nesmí být definováno čím a jak skončí. Toto je důležité, neboť tím se bolševická strana nemusí nikdy zodpovídat ze svých kroků.

Nejlepší je, pokud je zamýšlený ideální cíl naprostá chiméra a utopie. Tím je totiž zaručeno, že nemůže být nikdy dosažen a tím bude vládnoucí strana vždy ta jediná správně směřující a lid bude vždy viníkem toho, že se to nedaří. Je velmi důležité, aby správný bolševický univerzální nepřítel nebyl reálný problém, který by veřejnost skutečně ohrožoval.

Totalita musí z majetku učinit vinu

Aby totalití systém dobře fungoval, musí mít spolupráci většiny. Totalita využívá faktu, že bohatších lidí je v průměru mnohem méně než průměrných a chudých. Proto totalita nabízí průměrně bohatým a chudým zisk za cenu toho, že ospravedlní restrikce a zabavování majetku bohatších. Ale i tak je v totalitě nutné vytvořit obecný pocit veřejnosti, že mít nadbytečný majetek je vina.

Při spouštění totality se ideologie a její dodržování stane oficiální a hlavní doktrínou vlády. Z odporu jedinců vůči ideologii udělá vládnoucí třída trestný čin.

Příklady nám známých totalitních ideologií podle výše uvedeného klíče

Německý fašismus.
Jeho univerzální nepřítel byla jakákoliv rasa jiná než árijská. Plánem bylo obsadit celý svět – a pak s tím něco utopického udělat. Ve skutečnosti naprostá většina Němců má ráda jen Německo – a nikam jinam se stěhovat nechce. Utopií byla rovněž pouhá myšlenka, že Německo může skutečně porazit celý zbytek planety. Nikdo z Ruska a z Anglie Němce vojensky neohrožoval.

Rudý socialismus.
Univerzální nepřítel je třídní nepřítel, tedy blíže nedefinovaný bohatý člověk. Plánem bylo nastolit na celém světě komunismus, kdy vše bude pro každého zdarma. Utopií bylo, že lidé se zbaví své přirozenosti, všichni budou čestní a naprosto věrní společenské spravedlnosti. Za nefunkčnost této myšlenky samozřejmě vždy nesl vinu lid, který se k těmto bolševickým ideálům hloupě sám zavázal. Nikdo ze Západu obyvatelstvo Východního bloku neohrožoval, neboť nevěděl proč. Agrese byla vedena vždy z Východu.

Zelený eko bolševizmus.
Univerzálním nepřítelem je počasí, které prostě ovlivnit nejde. Utopií je, že bude na planetě vždy teplota stejná, plus mínus půl stupně. Za neúspěch tohoto marného boje vždy bude moci nehodný a neposlušný lid. A zelená totalitní vláda bude jediná správně konající.

Doporučení na závěr

V demokratickém parlamentu by měla být kontrolní skupina, která by zablokovala další jednání vlády kdykoliv, kdyby někdo začal prosazovat bolševické ideologie. Tedy ideologie abstraktních nebezpečí, s přesunutím zodpovědnosti – tedy nedefinovaný boj s neporazitelným nepřítelem, za jehož poražení je prý zodpovědné voličstvo. Tyto rozdíly mezi demokracií a totalitou by se měly vyučovat na základních školách.

Vysvětlení pojmů “ideologie, propaganda, totalita”.

Sdílej:

Related Posts

 • fig 18 01 2021 13 38 11 150x150 - Demokracie, totalita, ideologie a propaganda - stručné vysvětleníPropaganda je souhrnný název pro mediální propagaci IDEOLOGIE Propaganda současné celosvětové ideologie se šíří globálními elektronickými sítěmi s neomezenou silou, takže je pro každého člověka mnohem jednodušší a pohodlnější s veškerou ideologií navenek souhlasit. Kdo se rozhodne ideologii pochopit a propagandě odporovat, uvrhne se tak do nekonečného a zbytečného boje.…
  Tags: a, se, v, že, ideologie, slovník
 • fig 18 01 2021 13 23 29 150x150 - Demokracie, totalita, ideologie a propaganda - stručné vysvětleníKonstrukt obecné viny, určený k upevnění totalitní moci Unipolární ideologie (ideologie pro totalitní režimy starého typu) Ideologie je soubor zdánlivě logických idejí (myšlenek), které nepozornou veřejnost vedou k přijmutí domělé viny za neúspěšný boj s ideologickým nepřítelem či ideologickým nebezpečím. Ideologie slouží politickému subjektu, který chce nastolit totalitu pomocí Ideologického…
  Tags: ideologie, se, a, slovník
 • fig 23 03 2021 11 30 30 150x150 - Demokracie, totalita, ideologie a propaganda - stručné vysvětleníZ médií celého světa hovoří a bude hovořit jen ideologie Existencí celosvětové informační sítě, která může hovořit se všemi lidmi na Zemi a kterou všichni lidé konzumují zmizel důvod, aby kandidát totalitní moci měl svou viditelnou složku, jako v případě totalit založených na národních státech. Proto se ideologie již nemusí…
  Tags: a, ideologie, se, v, že, slovník
 • fig 05 01 2021 11 08 18 150x150 - Demokracie, totalita, ideologie a propaganda - stručné vysvětleníTotalita je druh vlády, kdy jedna politická strana pomocí PROPAGANDY přesvědčí obyvatelstvo, aby uvěřilo specifické IDEOLOGII. Obyvatelstvo oklamané ideologií požaduje boj s abstraktním ideologickým nepřítelem a nevědomky tak souhlasí s tím, že zruší demokracii (vládu obecnou) a nechá se ovládat jednou politickou stranou či skupinou (totalita). Tak jako je v…
  Tags: v, a, vždy, se, že, slovník
 • Postfaktická doba a její vliv na vztahy mezi mužem a ženou Systém zakazuje šířit informace o tom, že jev, nazývaný jako “postfaktická doba”, se nejvíce projevuje právě v mezilidských vztazích! Proto v pořadech a diskuzích o postfaktické době se nesmí vůbec zmiňovat, že terčem je především rodina a láska. I…
  Tags: a, v, se, že, slovník
Translate »