Andělská náboženství jsou náboženství, které lidé přijali od některého z démonů (padlého anděla) pomocí chanellingu. Od démonů se člověk dozvídá takzvané Andělské Evangelium, neboli Nepravost.

Dokonalým ilustračním příkladem je Církevní Organizace Mormonů, vzniklá na základě příkazů anděla.

Dále je zapotřebí si uvědomit, že démoni se také populárně nazývají Mimozemšťané, takže i veškerá náboženství tohoto směru jsou jedno a to samé andělské náboženství klamu a Nepravosti.

Zhlédnutí: 72