Gnosticismus

Gnosticismus

Definice Gnosticismu

Základním předpokladem Gnosticismu je myšlenka, že vše hmotné je inherentní zlo, kterého je třeba se zbavit a shodit, aby mohla lidská duše po smrti vstoupit do nehmotné existence v “nebi”. Hlavním omylem gnostického učení je ignorace prostého faktu, že tělo a fyzické věci může pohánět i Bůh a nikoliv pouze Mocnosti knížete Satana. Mocnosti neřídí Stvoření odjakživa, ale až od pádu, předtím bylo vše poháněno Bohem a tak tomu bude i po vzkříšení těla na Nové Zemi.

Gnostická rétorika je velmi výhodná pro bezzákonné lidi, kteří mohou věřit bludu, že tělo je příčinou veškerého zla, a nemusí tak přemýšlet nad Bezzákonností.

Genetika

Genetika

Genetika je vědou zabývající se studiem informace obsažené v genetickém kódu. Pro člověka  je však téměř nemožné provádět modifikace tak, aby to vedlo ke skutečnému zlepšení. Prakticky vždy to tedy vede ke zkáze nebo k něčemu zrůdnému, což se ale může projevit až za dlouhý ČAS.

(Pokračování textu…)

Teritoriální démon, energie místa, genius loci, posvátná místa

Teritoriální démon, energie místa, genius loci, posvátná místa

Genius loci, energie místa

Teritoriální démon je démon, který převbývá na místě, kde přebýval jeho významný hostitel, případně kde byl vybudován jeho démonský oltář. Může to být také místo, které bylo lidmi tomuto démonu zasvěceno. Od toho je odvozen termín posvátné místo, posvátná místa

Teritoriální démon má různá jména, pod kterými se rád schovává. Nechce, aby každý znal jeho identitu a působení. Mocnosti mu také napomáhají v tom, aby člověk cítil “příjemné mravenčení a vzrušení” při návštěvách těchto míst. Satan využívá toho, že zde Mocnosti u člověka působí stav ovlivnění duše skrze prožitek těla. (Pokračování textu…)