Filozofie

V tomto článku hovoříme o “filozofii” v její rovině, kdy se zabývá duchovnem a základními otázkami života. Filozofie je učení, vytvářející...

Firewalking, provádění ohněm

Významná démonická aktivita je takzvaný “firewalking” Jedná se o rituální obřad zasvěcení se démonickým silám, velmi klasický a pradávný. Je...
Translate »