Citáty

Citáty

Internetové citáty jako nástroj vyučování Bezzákonnosti

Sekulární nauky a vědecké ideologie Druhé Šelmy vytvořily myšlenkový základ učení popírajícího smysl otcovské a manželovo lásky mezi lidmi. Když lidé dokázali postavit Obraz té Šelmě, tento Obraz začal na lidi mluvit a vyučovat je. Lidé postupně proměnili Obraz Šelmy ve svou modlu (mimochodem, víte kolik “hlíny” je zapotřebí na výrobu mobilu?) a svého duchového animizovaného přítele a začali se od něj učit.

Nejlepšími žákyněmi Obrazu Šelmy jsou mladé bezzákonné ženy

Z netělesné podstaty moci mluvícího Obrazu Šelmy vyplynula možnost ignorovat Boží Zákon nutný k existenci rodin a přežití a smyslu rození dětí. Dívky a mladé ženy byly zanechány napospas životu bez jakéhokoliv jiného učitele, než je mobil a internet.

Proto byly v krátké době několika let vyučeny všechny ženy dokonale opakovat všechny nauky Bezzákonnosti a vynechat ze svého života otcovskou a manželovu lásku. Rovněž byly vyučeny mužovo lásku neopětovat svou bezpodmínečnou oddaností a věrností, a místo podpory a zastání se mužů v čase úzkosti je neomezeně všemi způsoby manipulativně pokoušet, tedy shit testovat. Základním prostředkem pro toto vyučování jsou internetové citáty – krátké texty prezentující učení Bezzákonnosti.

 

Views: 114

Čas, Co je to čas a proč existuje čas

Čas, Co je to čas a proč existuje čas

Čas je síla, kterou Bůh tvoří své dílo a pomocí které jej dokončil. Z našeho pohledu je čas naprosto zásadní pro rozlišování toho, co je pravda a co není pravda, co je možné a co není možné. Čas tedy realizuje Boží Spravedlnost.

Pojmy jako informace, zkušenosti, zrada, věrnost, všemocnost, počátek, konec, původ, zázrak a mnoho dalších, jsou zcela závislé na veličině ČAS. (Pokračování textu…)

Views: 594

Okultizmus, okultismus, Magie, Kouzlení, Čarodějnictví

Okultizmus, okultismus, Magie, Kouzlení, Čarodějnictví

Spousta lidí se ptá, co znamená pojem Okultismus (Okultizmus)

Okultismus je souhrnný název pro činnosti, v nichž lidé navazují kontakty s démony, aby mohli démonům sloužit za odměnu. (Podrobněji viz: Příběh všech Příběhů) Způsoby této komunikace vyučili člověka Padlí andělé Satanovo. (Což se dozvídáme v Bibli, v Henochově apokryfu, ale také v historických knihách všech ostatních národů světa)

Slovo Okultizmus pochází z řeckého “ocultos” – neznámý

Okultizmus je pro lidi velice přitažlivý díky slíbeným odměnám. Démon používá na lidi podobnou emocionální past, jako při sexuálním puzení. Člověk vidí jisté “vzrušující” tajemno, které by bylo možné rozkrýt, a během jednostranné hry na “objevování nepoznaného” zažívá nejrůznější stupně tělesného vzrušení a dalších hormonálních uspokojení těla. (Pokračování textu…)

Views: 10739

Církevní Organizace patří lidem, nikoliv Bohu

Církevní Organizace patří lidem, nikoliv Bohu

Církevní strukturované Organizace samozřejmě nepatří Bohu, patří lidem. Jsou lidským pokusem vzít věci do svých rukou. Rozhodují v nich lidé, protože lidé v těchto Organizacích jsou zodpovědní za své činy této lidské Organizaci. Jsou také nástrojem moci hierokracie, tedy První Šelmy.

Církevní Organizace není totožná s pojmem Církev

Proto také fungování organizací není závislé na Božím Slovu, natož na Ježíši Kristu. Církevní Organizace je člověkem ustanovené společenství, které vyučuje lidi cokoliv, co kvůli čemu jsou ochotni organizaci navštěvovat. Není rozumné v Církevních Organizacích hledat Pravdu, neboť lidské organizace šíří věci potřebné pro růst a udržení lidského způsobu Organizace, tedy křesťanských fikcí, kultů “sexuální čistoty” a Nepravosti. Většina členů organizace miluje svojí Organizaci více než Boha. Tím pádem pocitově tíhnou k tomu, že Pravdu hledají spíše v učení Organizace než u Boha. (Pokračování textu…)

Views: 2662

Jakmile se začne mluvit o bohu, který je svazován Časem, mluví se už o Satanovi

Podrobně si popišme jednoduchý princip, jakým jsou lidé oklamáni tak, aby místo všemohoucího Boha uctívali Satana. Satan se za Boha jen vydává, ale charakterizuje ho právě ten fakt, že mu: “zbývá  jen málo času”.

Všechny VĚDY a učení mimo Bible podávají Boha všemohoucího tak, že je omezen Časem, a v podstatě s časem ZÁVODÍ aby něco stihl dokončit. Toto je falešná představa.

KAŽDÉ UČENÍ, popisující Boha všemohoucího (stvořitele Času) jako bytost podléhající Času, patří LHÁŘŮM. Do těchto učení patří VĚDA, ale také naprostá většina všech učení, které přicházejí z Církevních Organizací. Všechna tato učení totiž slouží k tomu aby oklamaly ty, kdož míří do záhuby. (Pokračování textu…)

Views: 1828