Genius loci, energie místa

Teritoriální démon je démon, který převbývá na místě, kde přebýval jeho významný hostitel, případně kde byl vybudován jeho démonský oltář. Může to být také místo, které bylo lidmi tomuto démonu zasvěceno. Od toho je odvozen termín posvátné místo, posvátná místa

Teritoriální démon má různá jména, pod kterými se rád schovává. Nechce, aby každý znal jeho identitu a působení. Mocnosti mu také napomáhají v tom, aby člověk cítil “příjemné mravenčení a vzrušení” při návštěvách těchto míst. Satan využívá toho, že zde Mocnosti u člověka působí stav ovlivnění duše skrze prožitek těla.

Oltáře, pyramidy a jiné místa uctívání démonů

Příkladem vytvoření malého teritoria pro démona je zbudování miniaturního oltáře v podobě Pyramidy. Pokud se vhodně dozdobí drahými kovy a symboly příslušného démona, případně doprovodným magickým rituálem, stane se tato pyramida jeho teritoriem a můžeme zde pozorovat jevy, které neinformovaní lidé považují za záhadné a metafyzické. Tedy jevy, spojené s ustoupením vlivu jiných Mocností.

Jevy spojené s výskytem teritoriálního démona se označují mnoha jmény, například takto:

 • Genius Loci – duch místa.
 • Energie Krajiny, energetický bod
 • Duch domu (Feng-shui)
 • Místo astrální bytosti
 • Posvátná místa, svatyně, oltáře
 • Popraviště, obětiště, hřbitovy
 • Víly, elementálové

Je jasné, že místem teritoriálních démonů budou tedy:

 • Staré svatyně, menhiry, obřadiště, hrady, kde se obětovalo Ďáblu.
 • Budovy kde se prováděly nečisté rituály démonů.
 • Kostely, kde jsou uctívány démonské modly, sochy a Královna Nebes
 • Poutní místa se sochami, kde lidé hovoří k mrtvým lidem a démon se toho rád chytá (takzvaně odpovídá na výzvy)
 • Morové, mariánské sloupy
 • Speciálně sochy “svatých” démoni milují, neboť se krásně mohou vydávat za zhmotnění člověka, který je takto vyobrazen. My však víme, že mrtví k nám již nemohou promlouvat, a proto chápeme základní Boží přikázání: “Nezobrazíš si nic z Nebeských věcí pomocí sochy, tesaného….”

Nesmírná přitažlivost těchto témat pro lidi, kterým působí vzrušení

Působení teritoriálních démonů je zdrojem přibližně čtvrtiny všech takzvaných světských Záhad a tajemna. Do této kategorie spadají i jevy, které jsou zlehčovány v pohádkách (Bílá paní), případně jevy označované jako hlučný duch “poltergaist”. Tyto jevy tedy můžeme přivolat i vyvoláváním démona pomocí spiritistické seance a učinit tak místo působištěm teritoriálního démona.

Velmi obvyklým a oblíbeným jevem je zasvěcování míst démonu Mariánského kultu.

Share This