Paytariát, úplně vše jen za platbu systémové Šelmě

Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat mimo účast v systému Šelmy a jejích čísel. Paytariát se týká zcela všech lidí, bohatých i chudých, svobodných i otroků.

Proletariát, lidé závislí na výrobních prostředcích a mzdě byli dříve v naprosté většině na nízké příjmové úrovni. Všechny prostředky pro svůj život si proletariát musel zakoupit za mzdu. Ve 20. století vznikla nová společenská třída, která rozšířila úplnou závislost na nakupování všeho i na nejvyšší příjmové skupiny. Tento takzvaný “paytariát” jsou “chudí i bohatí, svobodní i otroci”, všichni co úplně všechny prostředky pro svůj život získají nákupem za peníze.

Před sto lety měl bohatý majitel domu vlastní nezávislé zdroje. Ten ještě bohatší měl vlastní statek a živil komunitu. Dnes každý musí vše kupovat.

Zjevným příkladem rozšíření “payteriátu” i na lidi s vysokými příjmy je struktura bydlení. Dnes lidé s nízkými příjmy si v panelových domech kupují vše za peníze. Ovšem úplně ve stejné situaci jsou majitelé domů vybavených luxusním vybavením, špičkovou technikou i drahými auty. I oni, stejně jako obyvatelé paneláků, úplně všechno musí koupit za peníze. Každé vajíčko, trochu tepla, mléko, úplně všechno musí chudí i bohatí koupit za peníze.

Nástup úplné dominance payteriátu je v Bibli předpovězen zcela jasně jako výsledek působení Šelmy, tedy Bezbožností řízené lidské politicko-mocenské struktury. Dominance payteriátu je důležitá pro finální dílo klamu, pro nástup totality bipolárních ideologií nelidského typu a pro příchod vlády Bezzákonného.

Views: 39