Astrologie, Zvěrokruh

Astrologie byla naukou teické hierokracie

Tak jako astronomie je naukou anateické hierokracie Druhé Šelmy, byla astrologie teickou naukou hierokracie První Šelmy, vyučovanou lidem padlými anděly již za časů Noeho. Astrologie vysvětlovala nebeské jevy a tělesa tak, aby skrze tato vysvětlení ovládala lidi pomocí různých informačních kleteb a z nich odvozené ideologie umožňující totalitní vládu.

Ve 21. století vykonává stejným způsobem moc Druhá Šelma, jen teický výklad nebeských jevů přešel do sekulárního (nenáboženského) vysvětlování pomocí lidské Vědy. Uvalování nejrůznějších informačních kleteb a z toho odvozené ideologie totalitní moci zůstávají.

Views: 71