Dar Víry je symbol oddělení od Světa a přijetí Spravedlnosti

Boží člověk vlastním rozumem dospěje do bodu, kdy chápe že Bůh je Stvořitelem a že lidé jsou stvořeni aby zrcadlili slávu Boha. Ovšem okolí Božího člověka je většinou zcela proti Bohu, plné bezbožných teorií o vzniku světa a života, které všechny společně nedávají žádný smysl. Boží člověk už tedy rozumem vše chápe, ale někdy má strach, že přesto neuvěří. Proto máme Boha pořádat o Dar Víry. Když požádáme, zcela nenápadně a přirozeně nám Bůh nechá uvěřit a poté dále chápat nová poznání.

Každý kdo chce Boží Spravedlnost dále poznávat musí Boha pořád hledat a pořád se vyptávat v modlitbách přímo Jeho, neboť Bůh nejedná proti vůli člověka ale dává mu to, oč člověk žádá tak jako Otec dává svému dítěti jídlo.

Views: 2266