Úplná ztráta kontaktu lidí s realitou

Všeobecným rozšířením mobilů a postupným přijetím nereálného Obrazu v internetu za reálný veřejný prostor samozřejmě ztratili lidé kontakt s realitou.

Úplně hlavním jevem je fakt, že lidé vůbec netuší, že ve skutečnosti neví co si lidé okolo myslí. Z Obrazu mají o “obecném povědomí” zmanipulovaný názor.

Je to zamotané tvrzení, takže si ho musíme zopakovat ještě jednou a jinými slovy: Dnešní lidé si myslí, že přesně vědí co si myslí lidé okolo nich a co prožívají – a tomu přizpůsobují své chování. Reálně je to ale tak, že představu o tom, co si lidé okolo myslí v dnešním člověku vytváří pouze nereálný a moderovaný elektronický Obraz. Lidé jsou tak plně ovládáni bez možnosti se bránit

Lidé mají menší kontakt s realitou než ve středověku a dříve

Před mnoha staletími NEMĚL člověk jinou možnost jak zjistit “obecné povědomí” než tu, že se pohyboval mezi lidmi a slyšel, jaké je “obecné povědomí” všech. Nebo viděl velké protesty a velká povstání, kde masa lidí jasně demonstrovala, co chce většina. Jednalo se o převahu názoru v reálném světě, převahu na ulici.

V době vlády Obrazu jsou lidé tímto falešným duchovým hlasem neustále vyučováni, že “obecné povědomí” je přesně podle jeho zpráv. Jelikož má Obraz úplnou moc nad informacemi doručovanými lidem, má úplnou převahu nad lidmi ve svém vlastním Obrazu reality.

Artifologie dokazuje, že odpor lidí proti moci Obrazu je zbytečný a naopak Obraz dokonale posiluje. Hypotetickou šancí bylo včasné vydání úplného zákazu řešit obecní politické věci špinavou a zlou cestou skrze Obraz. Lidská pýcha a lenost tuto možnost ale neumožnuje.

 

Views: 19