Princip Ucházení o ženu a jeho význam

Aby žena zajistila přežití dětí, je pro její tělo velmi důležité, aby si vybrala vhodného muže z té skupiny mužů, kteří se o ní opravdu UCHÁZÍ. Proces “ucházení” jednoduše demonstruje ZÁJEM. Žena schválně klade různé “úkoly” aby si její tělo vyzkoušelo, jak dalece se o ní muž zajímá. Mužovi snahy ženské tělo přirozeně motivují, tedy často jí působí “vzrušení”.

Lidské tělo nemá často přesné číselné požadavky, ale směřuje k nějakému cíli. Například matka nechce pro své děti konkrétní částku peněz, ale chce aby se měly “co nejlépe”. Když si ženské tělo vybírá, také by rádo mělo “velký výběr” aby se žena cítila svobodně.

Ve fyzickém světě všechno toto fungovalo spolehlivě

Když muž rok ženu dobýval a dělal pro ní všechno, žena si ho mohla hodně dobře vyzkoušet a byla velmi velká šance, že po jejím SVOLENÍ bude společný život probíhat dobře, dle již vyzkoušených zvyklostí. Žena má pak důvod si svého muže opravdu vážit, muž zase je šťastný, že svou snahou mohl něco ovlivnit.

Ve virtuálním světě toto funguje tragicky špatně, zcela opačně

Ve virtuálním světě se ženy chovají stejně jako ve skutečnosti. Ukážou se v pěkných pohledech a čekají na zájemce. Problém je v tom, že mužské ucházení se v tomto případě je zcela fyzicky nenáročné a během něho není možné nic praktického zjistit.

Jelikož virtuální setkávání nahrazuje fyzické setkávání, když muž přestane ženě psát, berou to dnes ženy jako konec navštěvování a teprve začnou projevovat nepokoj a zájem ony. Jenže z dnešního principu muž přestává komunikovat až když začne komunikovat s další ženou. Toto tragicky chybné chování, způsobené rozdíly mezi virtuálním a fyzickým světem, vede k tomu, že ženy něco začnou dělat a projevovat až když už je pozdě. Toto po několika letech vedlo k tomu, že o muže usilují jen ženy, které už byly skutečně opuštěny.

 

Seznam nejdůležitějších destruktivních rozdílů mezi skutečným a internetovým ucházením se mužů o ženy

  • Díky neuvěřitelné jednoduchosti ucházení dokáže každý muž oslovit desítky dívek za večer, což není ve fyzickém světě možné.

Views: 396