… a nadřadili Boží Slovo svými vlastními ustanoveními.

Tradicí se označuje učení lidí, které si lidé vytvořili pro svou zábavu a pro odlišení jedné skupiny lidí od druhé. Tradice jsou potom předmětem sporů, nenávisti a válek. Učení lidí, které popisuje domělé bohy (náboženství démonů), se nazývá náboženská tradice. Náboženské tradice vychází velmi často přímo z učení démonů, tedy z magie a esoteriky.

Views: 332