Siderické kyvadlo je předmět používaný ve věštění pro lepší kontakt věštící osoby s démonem. Věštci tento kontakt označují různě: jako navázání spojení s “vědomím univerza”, “vyšším já”, “informačním polem” apod. Vždy se ale jedná o Bohem zakázaný a nebezpečný kontakt s duchovním světem. Při snaze kontaktovat svět duchů dochází k otevření okna do duchovního světa a člověk se stává Médiem.

Jedná se o démony dříve oblíbený předmět, protože ovlivňování pohybů člověka skrze kyvadlo vyžaduje jen nepatrnou energii. V současné době ustupuje poněkud do pozadí, protože démoni již veřejně diktují pomocí channelingu skrze své služebíky.

I kdyby vám kdokoliv, třeba anděl z nebe, říkal jakékoliv jiné evangelium, nevěřte mu.

Virgule a spirály, domělý nástroj vyhledávání pokladů a předmětů za neviditelnými překážkami

Jedním z nástrojů pro komunikaci lidí s démony je takzvaná VIRGULE. Jako ostatní podobné nástroje, i zde je použito mechanického předmětu, u kterého je možné vyvolat skrze tělo lidského prostředníka pozorovatelnou reakci. Používání virgulí, spirál a kyvadélek je jen hra, při které se démon snaži vyvolat pocit, že skutečným nostitelem nadpřirozené jasnozřivé schopnosti je pouze člověk sám. Člověk, oklamaný a pyšný na své neobvyklé schopnosti, je pak velmi snadným cílem Manipulace. Prakticky totiž bude dělat přesně to, co po něm jeho démon bude chtít. Člověk oklamaný, který sám sebe považuje za prouktkaře, pak jezdí a dělá přesně to, co démon požaduje. Provádí zasvěcování míst teritoriálním démonům, provádí iniciaci osob, vznáší duchovní kletby. Pouze Pravda o těchto věcech má schopnost takto démonům sloužící lidi vyvést ze služby.

Společným znakem takových nástrojů je tedy velká přirozená nestabilita mechanické sestavy, plně ovlivnitelná i těmi nejmenšími vzruchy svalů lidského prostředníka.

K čemu démonům slouží takové nástroje, jako jsou virgule, spirály a kyvadélka

Díky lidským prostředníkům a jejich výcviku tajným démonským vědám mohou démoni manipulovat lidmi, stěhovat je z místa na místo, vyhrožovat jim, přenášet na ně kletbu (například kletba: “když budete tady, nebude se vám dařit”, typická kletba biotroniků) a podobně. Úspěšnost démonské manipulace závisí na míře, jakou má démon svého lidského společníka trénovaného. Tedy jak moc má člověk otevřené okno do duchovního světa.

Právě proto se schopnosti biotroniků a proutkařů zvyšují pomocí iniciace

Wikipedie sice jev nevysvětluje správně, nicméně se pravdě v mnoha ohledech značně blíží: http://cs.wikipedia.org/wiki/Virgule

V současnosti (2011) již démonské nauky začínají splývat s Vědou a přichází takzvaná Druhá Věda, služebníky démonů však poznáme podle toho, že používají a zkoumají tyto prastaré nástroje magie.

Příbuzné články:

Biotronik
Teritoriální démon
Feng-Shui
Magie
Pyramida

Zhlédnutí: 3445