Je nesmírně neetické, aby vláda požadovala něco po občanech a trestala je za nedodržení, když k oznámení těchto požadavků POUŽÍVÁ JEN VYSOCE NEDŮVERYHODNÝCH A PADĚLATELNÝCH PROSTŘEDKŮ, jako je INTERNET a TELEVIZE. Na Internetu a v Televizi si kažý může říkat co chce a taky drtivá většina veškerého obsahu je manipulativním obsahem diváku neznámých skupin s neznámými záměry.

Strikně jako občané požadujeme, aby VLÁDA požívala nezaměnitelné a nezneužitelné kanály pro informování občanů. Tedy vyvěšené vyhlášky s vodoznakem na veřejných místech, informační SMS operátorů, informační cedule instalované Armádou a veřejnou síť tlampačů obecních rozhlasů, k tomuto účelu zřízenou a provozovanou.

Musíme si přiznat, že internet a televize se stala nepřehlednou žumpou a důvěryhodnost těchto zdrojů je pro občana srovnatelná s nápisy na zdech veřejných záchodků. Nejde nám nyní o správnost požadavků vlády, ale o prokázání, že když vláda něco trestá, že to opravdu, skutečně opravdu vydala.

A nezlobte se, ale tím, že se něco napíše do žumpy internetu nebo se něco vyhlásí v prasečím kanálu v nějaké televizi, kde se všichni hádají a kde jsou prezentovány veškeré protichůdné názory, to není vůbec žádným způsobem důvěryhodné.

Tím, že vládě nevadí informovat lidi skrze elektronická média se dnes pouze prozrazuje, že chce být součástí velkého klamu a že zde nedůvěryhodnost vůbec NEVADÍ, naopak jí potřebuje.

Views: 113