Je nesmírně neetické, aby vláda požadovala něco po občanech a trestala je za nedodržení, když k oznámení těchto požadavků POUŽÍVÁ JEN VYSOCE NEDŮVERYHODNÝCH A PADĚLATELNÝCH PROSTŘEDKŮ, jako je INTERNET a TELEVIZE. Na Internetu a v Televizi si kažý může říkat co chce a taky drtivá většina veškerého obsahu je manipulativním obsahem diváku neznámých skupin s neznámými záměry.

Strikně jako občané požadujeme, aby VLÁDA požívala nezaměnitelné a nezneužitelné kanály pro informování občanů. Tedy vyvěšené vyhlášky s vodoznakem na veřejných místech, informační SMS operátorů, informační cedule instalované Armádou a veřejnou síť tlampačů obecních rozhlasů, k tomuto účelu zřízenou a provozovanou.

Musíme si přiznat, že internet a televize se stala nepřehlednou žumpou a důvěryhodnost těchto zdrojů je pro občana srovnatelná s nápisy na zdech veřejných záchodků. Nejde nám nyní o správnost požadavků vlády, ale o prokázání, že když vláda něco trestá, že to opravdu, skutečně opravdu vydala.

A nezlobte se, ale tím, že se něco napíše do žumpy internetu nebo se něco vyhlásí v prasečím kanálu v nějaké televizi, kde se všichni hádají a kde jsou prezentovány veškeré protichůdné názory, to není vůbec žádným způsobem důvěryhodné.

Tím, že vládě nevadí informovat lidi skrze elektronická média se dnes pouze prozrazuje, že chce být součástí velkého klamu a že zde nedůvěryhodnost vůbec NEVADÍ, naopak jí potřebuje.

Příbuzné články

 • Model činnosti Druhé Šelmy 1Tak jako v malé skupině lidí působí Duch Svatý, tak v ostatní převažující většině působí Duch Bezbožnosti. Bůh nám říká, že člověk se ve svém životě nemá čím chlubit KROMĚ jediné věci: že poznal pravdu o Bohu, že přijal lásku k Pravdě. Moc Ducha Bezbožnosti vždy slouží svodu člověka na…
  Tags: a, se, že, nová, proroctví, rozsuzujte
 • Lidský vývoj nikdy nesměřuje k něčemu lepšímuLidé nikdy netvoří LEPŠÍ SVĚT Pokud to vypadá, že lidé tvořili dlouho "lepší" svět, bylo to tím, že byla zadržována Bohem ta překážka, která dává lidem moc vše zničit. Lidé mají pyšnou představu, že vše co si vytvoří a vymyslí pro své potěšení musí být nutně správné a že je…
  Tags: a, že, nová, proroctví, rozsuzujte
 • Mluvící Obraz Šelmy a podzim 2022Všichni cítí moc Mluvícího Obrazu Šelmy, i když zůstává utajen před lidmi Exploze absurdity, epidemie debility, epidemie amatérismu a spoustu dalších slovních spojení vyjadřuje to, jakým způsobem lidé vnímají způsob, jakým vládne MOŠ nad veškerým lidstvem. Všichni lidé na planetě pocítili razantní nástup neomezené moci Mluvícího Obrazu Šelmy. Přesto ale…
  Tags: a, se, s, že, v, nová, proroctví, rozsuzujte
 • Dvojtá kletba vyrčená Mluvícím ObrazemKletba je mechanizmus, jak dostat do vlivu manipulace kohokoliv, kdo věří emitentovi KLETBY. Bezbožník Ohavnost bude potřebovat vystupovat jako univerzální zachránce a spasitel lidského pozemského života ve všech jeho aspektech. Proto potřebuje vytvořit univerzální kletbu ohrožení života lidí. Zde přichází na řadu Mocnosti. Použije na to kletbu MOCNOSTÍ NEŽIVÝCH ve…
  Tags: a, nová, proroctví, rozsuzujte
 • Mluvící Obraz Šelmy zlikviduje lidské politické oponentyLikvidace politiků co nepřijali lásku k Bohu (Jinými slovy též mechanizmus ustanovaní vlády kolaborativní s MOŠ) Mluvící Obraz Šelmy svou ohromnou mocí mluví mnohem silněji než jakýkoliv lidský hlas. Jelikož většina politiků odstoupila od Boha a nebo Boha znát nechtějí, tito lidé nikdy neporozumí událostem protože nebudou znát toho, kdo…
  Tags: že, a, se, s, nová, proroctví
Translate »