Poznat Boha – opravdu je to možné?

Boží plán pro naši spásu je tak jednoduchý, že ho může pochopit i malé dítě.

Kdokoli by vzýval jméno Páně, bude zachráněn

 

1. Všichni jsme zhřešili (udělali něco proti Božímu zákonu):

Římanům 3:10 Jak je psáno: “Nikdo není spravedlivý, není ani jediný;
Římanům 3:23 všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.
Římanům 5:12 Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.

Všichni jsme svou povahou i tím, co jsme si zvolili, hříšníci. Bůh vidí všechny naše skutky i cesty, po kterých chodíme. Zná všechny naše myšlenky a motivy. Nikdo není dokonalý. Všichni děláme věci, které bychom dělat neměli.

2. Existuje trest za naše hříchy:

Římanům 6:23 Odměnou hříchu je totiž smrt..To slovo „odměna“ znamená, že je to, co jsme si zasloužili. Z toho vyplývá, že protože jsme všichni zhřešili, všichni si za své skutky zasloužíme smrt. Bible zmiňuje dvě smrti. Zjevení Janovo 20:14-15 Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Dvě smrti, které jsou zmíněny, jsou tedy fyzická smrt a duchovní smrt (duchovní smrt je věčným oddělením od Boha). Jelikož jsme všichni zhřešili, zasloužíme si obě tyto smrti. Náš hřích nám brání ve vstupu k Bohu.

3. Ježíš ten trest zaplatil na kříži:

Římanům 6:23 … ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Římanům 5:8 Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci.
Bůh nás tak moc miluje, že poslal svého jednorozeného Syna, aby zemřel místo nás na kříži, a my tak mohli jít do nebe. Jediná cesta, kterou můžeme jít do nebe, je zaplacení našeho trestu. Jediný způsob platby je smrt. Proto za nás Ježíš zemřel. On je tou jedinou cestou do nebe.Efezským 2:8-9 Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Církev za nás nikdy nezemřela, takže nás nemůže spasit. Náboženství za nás nikdy nezemřelo, takže nás také nemůže spasit. My sami nejsme dost dobří, abychom se mohli sami zachránit. Jednoduše potřebujeme Spasitele – Ježíše Krista.

4. Můžeme být nyní spaseni!

Římanům 10:13 Vždyť “Kdokoli by vzýval jméno Páně, bude zachráněn.”„Kdokoli“ znamená jakýkoli člověk, „vzývat“ znamená žádat, volat „jméno Páně“ to je volat Ježíše. Kdokoli požádá Ježíše o záchranu, ten bude zachráněn. Bible nám říká, jak to učinit.Římanům 10:9-10 Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.

Musíš svým srdcem uvěřit, že Ježíš je jedinou cestou a požádat Ho, aby tě přijal. Ježíš Tě chce spasit. Chceš i Ty, aby byl Tvým Spasitelem?

Pak ho můžeš poprosit: “Pane Ježíši, děkuji Ti, že se mě chceš ujmout a učinit Božím dítětem. Odpusť mi prosím všechny mé hříchy, které jsem v životě učinil. Přijď prosím do mého života, dej se mi poznat. Amen.”

Poznej svého učitele

Svého učitele poznáš podle toho, jak se postaví k tvému nepochopení. Když je nešťastný a nejistý, proč nechápeš, učí tě to čemu sám věří. Když si libuje v tom, že nechápeš, a s potěšením ti dává trest, učí tě lži a podvádí tě.

Jak dlouho se musím snažit?

Pocit nenaplnění, který nás všechny provází životem odkládá do příštího života, zkrátka se lidem řekne, že usilují o nirvánu a že je to možné. Prý už toho někdo dosáhl, ale…

Ano, čteme to na sloupech vylepené, když se vracíme večer domů a stojíme na zastávce. Čas se pomalu vleče a koukáme na…. “Přímý žák učitele Sri Chinmoye vás zasvětí do umění nalézt vnitřní klid, sám už medituje celých třicet let a uvědomuje si věci, které”…no uvidíte sami, stačí jen vytrvat těch pár let, či desítek.

Co třeba zkusit jógu, oslovuje nás další indický učitel na plakátu. Začneme zlehka fyzickým cvičením, přimícháme trochu východní filosofie, zpočátku jen na ochutnávku, abychom se nelekli, ale přitom nám byla poodkryta říše fantazií, která nás chytne jako Pán prstenů od Tolkiena.

A dál cvičíme, nejíme maso, vejce, nepijeme alkohol a po roce či dvou dostaneme vstupenku do dalšího levelu jógy (osobní mantru, způsobující kontakt se zaručeně „přátelským“ božstvem).

A jdeme dál, neúspěchy v osobním životě jsou přičítány čištění karmy. Východní filosofie má jedno lákadlo, a to jsou budoucí životy, na takový špek už skočilo mnoho nevinných lidí, kteří hledali pravdu. Pocit nenaplnění, který nás všechny provází životem se odkládá do příštího života, zkrátka se lidem řekne, že usilují o nirvánu a že je to možné. Prý už toho někdo dosáhl, ale není možné se ho moc ptát, jaké to je, a co pro to udělat, protože učitel vypadá dost nepřítomně. Hledal jsem to Něco celý život a pořád jako bych se ale honil za snem. Člověk si na to časem zvykl, někdy vám je fajn, to hledání je někdy fajn.

Taky jsem prosil Boha o milost, otevřel jsem se duchovním bytostem, které vymysleli příběh o tom, jak jsem v „minulých životech“ lidem škodil a pocity, přes které démoni působí, mě skoro rozložili. Tak jsem prosil a prosil, byl na cestě a doufal, že jednou….

Jak dlouho se musím snažit? Tahle otázka jde snad za každým duchovním směrem a náboženstvím. Ironií je, že tahle otázka nevychází z reality. Je to podvod. Doopravdy odpadá příležitost si něco zasloužit vlastním úsilím.

Rozhodl jsem se se vším praštit, se vším, v čem jsem dřív hledal poznání, jak svět funguje, a jak do něj zapadám já. Tisíce knih a učitelů, už jsem prostě nemohl, a kde je pravda? Snad ne u Ježíše?

Dva tisíce let stará kniha, ušlápnuté jeptišky, fanatická církev, s tím na mě nechoďte! Nuda, nuda, …dva tisíce let se nehnuli z místa, no chápete to?

Ten Ježíš, to ještě možná, ale to už je dávno, mám toho chlapa vlastně docela rád, ale co mě může naučit kniha, která o něm píše, jak proměnil vodu ve víno? To přece nemůžou myslet vážně?

Pak po nějakém čase jsem začal mít takové nenápadné vnuknutí, že bych se měl s tou Biblí teda seznámit, abych ty křesťany všechny setřel, ale ono to nešlo. Stejně jako se mi zdálo, že oni jsou fanaticky posedlí Biblí, já začal být fanatický posedlý proti ní.

Upřímně, o Bibli mi nešlo, ale přátelé mi říkali, že je možné Ježíše poznat, že je možné být s ním.

Došlo mi, že čtením to asi nepůjde, hlavně když tam bylo všechno jinak, než bych já sám tipoval a chtěl. Ale začalo ve mně sílit přání to zkusit, poznat Ho. A já zaklepal, nebo spíš ho pozval k sobě a On přišel.

Najednou jsem pochopil, že je to obráceně, nejdřív přijde Bůh a dotkne se vás a pak vás jeho Duch začne měnit, protože ho znáte, milujete, a chcete být jako On.

Je to opačná cesta, než „být hodný“ rok, deset let, deset životů a čekat, že možná někdy…..

Stačí přistoupit k Bohu tak jak jsme, bez nutnosti se nejdřív očistit.

Kdo je tvůj Bůh?

Kdo je tvůj Bůh?

Jednoduchá otázka. “Kdo je tvůj Bůh?”

Tázaný odpoví: “Můj Bůh je prostě Bůh.”

Upřesním tedy svou otázku: “Je tvůj Bůh Bohem známým z Bible?”

Tázaný odpoví: “Ano samozřejmě, je to Bůh Stvořitel, ten o kterém je Bible”

Táži se dále: “A jak je možné, že tvůj bůh říká jiné věci, než jsou v Bibli?”

Tázaný odpovídá: “No protože…. (doplňte cokoliv)”

Říkám tedy: “Tvůj bůh není Bohem Bible, neboť má odlišné učení. Tvůj Bůh je Lhář, tedy Satan

Tázaný něco odpovídá: A proč tedy…(doplňte cokoliv)

Odpovídám: “Protože lže, že je Bohem z Bible,  jeho učení je odlišné. Říká že je Bohem Bible jen proto, aby oklamal. Aby sváděl lidi do pasti lží”

Takto to dělají i podvodníci lidé. Přijdou a říkají, že jsou zástupci známé energetické společnosti. Nabídnou vám výhodný balíček služeb, zaplatíte a máte pocit, že jste udělali dobře. Pokud se ale podíváte na Web oné energetické společnosti, zjistíte, že žádnou takovou akci nemají. Ba dokonce, dočtete se tam dokonce varování před falešnými obchodníky. Budete i poté ještě věřit, že jste udělali dobrý obchod? Přesně tak fungují falešní mesiášové a kazatelé lží. Ale stačí se jen podívat, jestli Boží firma takový balíček služeb, který oni prodávají, vůbec nabízí 🙂

Podnikání v okultismu je nelegální

Když se podíváme, kolik tisíc za hodinu je taxa za zasvěcování démonům reiki a jiným démonům, nabízí se otázka: Jak to, že je podnikání v okultismu legální? Je možné inkasovat od občanů peníze za okultní lékařské metody? Pokud vás irituje slovo okultní, doplňte slova “vědecky nepodložené” metody.

Legální podnikání je přece možné pouze pokud platí jedno z následujícího: (Pokračování textu…)