Kdo je tvůj Bůh?

Kdo je tvůj Bůh?

Jednoduchá otázka. “Kdo je tvůj Bůh?”

Tázaný odpoví: “Můj Bůh je prostě Bůh.”

Upřesním tedy svou otázku: “Je tvůj Bůh Bohem známým z Bible?”

Tázaný odpoví: “Ano samozřejmě, je to Bůh Stvořitel, ten o kterém je Bible”

Táži se dále: “A jak je možné, že tvůj bůh říká jiné věci, než jsou v Bibli?”

Tázaný odpovídá: “No protože…. (doplňte cokoliv)”

Říkám tedy: “Tvůj bůh není Bohem Bible, neboť má odlišné učení. Tvůj Bůh je Lhář, tedy Satan

Tázaný něco odpovídá: A proč tedy…(doplňte cokoliv)

Odpovídám: “Protože lže, že je Bohem z Bible,  jeho učení je odlišné. Říká že je Bohem Bible jen proto, aby oklamal. Aby sváděl lidi do pasti lží”

Takto to dělají i podvodníci lidé. Přijdou a říkají, že jsou zástupci známé energetické společnosti. Nabídnou vám výhodný balíček služeb, zaplatíte a máte pocit, že jste udělali dobře. Pokud se ale podíváte na Web oné energetické společnosti, zjistíte, že žádnou takovou akci nemají. Ba dokonce, dočtete se tam dokonce varování před falešnými obchodníky. Budete i poté ještě věřit, že jste udělali dobrý obchod? Přesně tak fungují falešní mesiášové a kazatelé lží. Ale stačí se jen podívat, jestli Boží firma takový balíček služeb, který oni prodávají, vůbec nabízí 🙂

Zhlédnutí: 634

Podnikání v okultismu je nelegální

Když se podíváme, kolik tisíc za hodinu je taxa za zasvěcování démonům reiki a jiným démonům, nabízí se otázka: Jak to, že je podnikání v okultismu legální? Je možné inkasovat od občanů peníze za okultní lékařské metody? Pokud vás irituje slovo okultní, doplňte slova “vědecky nepodložené” metody.

Legální podnikání je přece možné pouze pokud platí jedno z následujícího: (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 271

Jsi ovládán! Přečti si jak.

Základem trvalého ovládání čehokoliv je využití samotné energie ovládaného k jeho ovládání. Pro ovládání LIDÍ je vhodné využít naší vlastní energii.

Přirozenou tendencí lidské společnosti je likvidace jevů, které jí všeobecně štvou, vadí a jinak nevyhovují. Například nacisté a komunisté měli jisté metody vlády, ty ale lidem vadily. Totalitní moc musí vynakládat neustálý přísun energie pro to, aby překonávala lidský odpor k manipulativnímu ovládání. To je ale pro každého imperátora náročné a proto Satan použil mnohem lepší způsob ovládání lidí “moderního” světa…

Princip ovládání lidí je jednoduchý:

Svět nás ovládá – lidé mají k vnějšímu ovládání odpor. Tento náš odpor je ale využívaný k ovládání nás samých. Jak to že to funguje? Stačí jen vhodně nastavit parametry a systém si sám dodává energii. A jak obrátit naší vlastní sílu proti nám? Satan moc dobře ví, že moc kterou vládne Světu je taková, že dokáže lidem vnutit svým vlezlým a neumlčitelným hlasem jakékoliv své obrazy, učení a informace. Reklama a média, která nás zahlcují, do nás nacpou vše, aniž by jsme tomu dokázali zabránit nebo si to alespoň uvědomili.

Naší přirozenou obranou proti síle, jakou je nám cizí myšlení vnucováno je ignorace, zavření očí a uší, odmítání jakýchkoliv podnětů a uzavírání se do vlastního světa. Toho je ale zpětně využito k našemu ovládání. V tomto případě k našemu dobrovolnému uzavření uší před Pravdou.

Nedokážeme reagovat na nic a raději aktivně odmítáme vše. Tím plníme Satanův záměr. Odmítáme realitu, odmítáme nabídky na zboží, odmítáme nabídky na lepší služby, odmítáme víru, odmítáme pomoc, odmítáme kohokoliv, kdo nám chce něco říci, odmítáme odkazy, ubíjíme každého kdo nás s něčím chce oslovit. Ale energii na to, abychom ubili hlavní Satanův všudypřítomný hlas Světa nemáme. To nelze, ten hlas nám vládne nerušeně dále a vítězí. Jeho hlas si sami umístíme všude (kde nemáte televizi, rádio ap..) a nemůžeme ho proto neposlouchat. Pravda se nesděluje nevybíravě a hulvátsky, nemůže nikdy působit barevněji, lákavěji, hlučněji, podbízivěji než lži. Pokud se naučíme ignorovat slabé a středně silné podněty, má Satan jistotu, že jediné co budeme přijímat jsou ty jeho nejhlučnější a nejdrzejší falešné pravdy. Proto lidé na fakta již nereagují a berou je jako otravování života a ne jako něco reálného, nad čím vůbec má smysl se pozastavovat.

Zhlédnutí: 2121

Strach z usvědčení

Upřednostňování zkoumání autora před obsahem slov je velmi chabý způsob, jak uchlácholit sám sebe a pojistit, že lživou iluzi nic nenaruší.

Lidem žijícím v jakémkoliv bludu není příjemné, když jim někdo jejich iluzi narušuje. Jestliže jim někdo začne ukazovat, v čem se mýlí a že následují lež a nikoliv pravdu, uchýlí se k osvědčené taktice. Tou je odvádění pozornosti kamkoliv mimo téma rozhovoru a zabývání se více osobou toho, kdo jejich lež demaskuje, než samotným tématem. Používají širokou škálu argumentů. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 992

Trojjediný……člověk?

Boží trojjedinost je často kamenem úrazu při různých debatách. Lidé si ale většinou neuvědomují, že i oni sami jsou trojjedinými bytostmi. Bible k tomuto tématu mluví na několika místech.

1. Korintským 15,44 Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní.
1. Tesalonickým 5,23 Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Bible hovoří o třech složkách: těle, duši a duchu. I v tom je člověk obrazem Boha. Podívejme se blíže na jednotlivé složky.

  • Tělo: Každý člověk je samozřejmě obdařen fyzickým tělem. Stejně tak přišel Bůh sám na tento svět v těle, v osobě Ježíše Krista.
  • Duše: Jinými slovy naše vůle, emoce, vnímání. Z vůle Boha Otce byl stvořen tento svět a všechno na něm, včetně nás samých, byla to vůle Otce, kterou Ježíš poslechl, když umíral na kříži za naše hříchy.
  • Duch: Jím vnímáme ne fyzický, ale duchovní svět. Třetí Boží osoba je přímo nazývána Duch Svatý.

I přesto, že tyto tři složky člověka jsou každá svou podstatou jiná a mají každá sama za sebe nezastupitelnou roli v našem životě, dohromady tvoří integritu, člověka.

Zhlédnutí: 2119